Μοιραστείτε τη συζήτησή μας για θέματα όπως η ηλεκτρική ενέργεια στην Ισπανία

Planning and building of PV plants in Spain
How to save money PV Spain expert

ΚΑΛΩΣΟΡΊΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΜΑΖΊ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΑΥΤΟΎΣ ΤΟΥΣ ΝΌΜΟΥΣ, ΤΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ PV ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΊΑ.

Εδώ τιμές ηλιακής ακτινοβολίας συνολικά και για μεγέθυνση
Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας
Πολιτική τροφοδότησης Ισπανία
τιμές spot
Σχέδιο δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας
Επίσημο δελτίο για τους νόμους περί τροφοδότησης

Ποιες είναι οι σκέψεις σας σχετικά με αυτό το θέμα;


Βασιλικό διάταγμα στα ελληνικά. Το μετέφρασα με το deepl.com. Είναι αρκετά καλής ποιότητας, έτσι δεν είναι; Εδώ παραθέτουν τις πρόσφατες αλλαγές στους συνολικούς νόμους για την ισπανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

es en de fr бг nl sv pt ру slo 中文 hr عربىة ro it ελ tr
Το παρόν διάταγμα διευκρινίζει το γενικό νομικό πλαίσιο και τις πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία, εξηγώντας γιατί είναι κερδοφόρο να επενδύσει κανείς στην ηλιακή ενέργεια αυτή τη στιγμή και για μεγάλο χρονικό διάστημα.


Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε το βασιλικό διάταγμα για την αυτοκατανάλωση στα ελληνικά.


I


Ο νόμος 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου, για τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, στο άρθρο 33, ρυθμίζει γενικά την πρόσβαση και τη σύνδεση στα δίκτυα, καθορίζοντας τις έννοιες του δικαιώματος πρόσβασης, του δικαιώματος σύνδεσης, της άδειας πρόσβασης και της άδειας σύνδεσης. Έτσι, ως δικαίωμα πρόσβασης νοείται το δικαίωμα χρήσης του δικτύου υπό νομικές ή κανονιστικές προϋποθέσεις, ενώ ως δικαίωμα σύνδεσης σε σημείο του δικτύου νοείται το δικαίωμα ενός ατόμου να συνδεθεί ηλεκτρικά με ένα συγκεκριμένο σημείο του δικτύου υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Παρόλο που έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τη θέσπισή του, η κανονιστική ανάπτυξη του προαναφερθέντος άρθρου 33 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου, δεν είχε ακόμη πραγματοποιηθεί. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της ενδέκατης μεταβατικής διάταξης του προαναφερθέντος νόμου 24/013, της 26ης Δεκεμβρίου, ότι, μέχρι την έγκριση του παρόντος βασιλικού διατάγματος, το άρθρο 33 σχετικά με την πρόσβαση και τη σύνδεση δεν είχε εφαρμογή.

Η κατάσταση αυτή καθορίζει ότι το μεταβατικό καθεστώς που διαμορφώνεται από την έβδομη, όγδοη και ενδέκατη μεταβατική διάταξη του προαναφερθέντος νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου, εξακολουθεί να ισχύει. Αυτές οι μεταβατικές διατάξεις, που εφαρμόζονται από κοινού, καθορίζουν ότι, ενώ το άρθρο 33 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου, αναπτύσσεται, η πρόσβαση και η σύνδεση διέπονται από τον προηγούμενο νόμο 54/1997, της 27ης Νοεμβρίου, για τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, και τους εκτελεστικούς κανονισμούς του που εγκρίθηκαν από την κυβέρνηση. Οι εν λόγω κανονισμοί προέβλεπαν απεριόριστη διάρκεια ισχύος των αδειών, σε αντίθεση με την πενταετή διάρκεια που καθιερώνει γενικά το τμήμα οκτώ του άρθρου 33 του νόμου 24/2013 της 26ης Δεκεμβρίου.

Βασιλικό διάταγμα-νόμος 1/2019, της 11ης Ιανουαρίου, σχετικά με επείγοντα μέτρα για την προσαρμογή των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Επιτροπής Αγορών και Ανταγωνισμού στις απαιτήσεις που απορρέουν από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με τις οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, προχώρησε σε αναδιοργάνωση των αρμοδιοτήτων σε σχέση με την πρόσβαση και τη σύνδεση στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας κατά τρόπο ώστε η κυβέρνηση να είναι υπεύθυνη για την έγκριση, με βασιλικό διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, των κριτηρίων και των διαδικασιών που πρέπει να πληροί η χορήγηση πρόσβασης και σύνδεσης προκειμένου να τηρούνται οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής και η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα κριτήρια βάσει των οποίων ένα υποκείμενο μπορεί να ζητήσει από τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές δικτύων να τροποποιήσουν τους όρους των αδειών πρόσβασης και σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των σημείων σύνδεσής τους, και τα αντικειμενικά κριτήρια για τη συμπερίληψη ορίων στην ικανότητα σύνδεσης ανά κόμβο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού.

Από την πλευρά της, σύμφωνα με την κατανομή αρμοδιοτήτων που εγκρίθηκε με το προαναφερθέν βασιλικό διάταγμα-νόμο 1/2019 της 11ης Ιανουαρίου, η Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού θα εγκρίνει, με εγκύκλιο, τη μεθοδολογία και τους όρους πρόσβασης και σύνδεσης που θα περιλαμβάνουν: το περιεχόμενο των αιτήσεων και των αδειών, τα οικονομικά κριτήρια, τα κριτήρια αξιολόγησης της δυναμικότητας, τους λόγους απόρριψης, το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων και την υποχρέωση δημοσιότητας και διαφάνειας των σχετικών πληροφοριών για την πρόσβαση και τη σύνδεση.

Εν προκειμένω, αξίζει να επισημανθεί αυτό που ανέφερε το Συμβούλιο της Επικρατείας στη γνωμοδότησή του της 18ης Ιουνίου 2020, σχετικά με το πρώτο σχέδιο εγκυκλίου πρόσβασης, όταν ανέφερε ότι "Εν κατακλείδι, σύμφωνα με το ισχύον νομικό σύστημα, η έγκριση ενός γενικού κανονιστικού πλαισίου για τη διαδικασία χορήγησης αδειών πρόσβασης και σύνδεσης αποτελεί αρμοδιότητα της κυβέρνησης. Ο κανονισμός που θεσπίζει θα βρει ένα όριο με σεβασμό της αρμοδιότητας του CNMC να ρυθμίζει τις πτυχές που αναφέρονται ρητά στην αντίστοιχη νομική εξουσιοδότηση".

Το βασιλικό διάταγμα-νόμος 15/2018, της 5ης Οκτωβρίου, σχετικά με επείγοντα μέτρα για την ενεργειακή μετάβαση και την προστασία των καταναλωτών, συμπεριέλαβε στην τρίτη πρόσθετη διάταξή του διάφορα μέτρα για την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας σε δικαιώματα πρόσβασης και σύνδεσης σε εγκαταστάσεις παραγωγής και την αύξηση της απαιτούμενης σταθερότητας των έργων. Μεταξύ αυτών των μέτρων, η εν λόγω πρόσθετη διάταξη εισήγαγε την υποχρέωση των κατόχων αδειών πρόσβασης και σύνδεσης να προκαταβάλλουν μέρος του κόστους επένδυσης των υποδομών σύνδεσης που πρέπει να βαρύνουν τους ίδιους, αλλά που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον διαχειριστή του δικτύου, καθώς και την υποχρέωση υπογραφής, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, σύμβασης ανάθεσης έργου που θα καθορίζει τις πρόσθετες πληρωμές στα ποσά που προκαταβλήθηκαν. Ορίζεται επίσης ότι, σε γενικές γραμμές, το κριτήριο για τη χορήγηση αδειών θα είναι αυτό της χρονικής προτεραιότητας, αν και, προκειμένου να προωθηθεί η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ρυθμίζεται η εξαίρεση από αυτό σε περιπτώσεις υβριδισμού υφιστάμενων εγκαταστάσεων παραγωγής και προσφορών δυναμικότητας πρόσβασης σε νέους κόμβους του δικτύου μεταφοράς ή σε εκείνους τους κόμβους όπου απελευθερώνεται ή βγαίνει στην επιφάνεια δυναμικότητα ισχύος.

Η διαδικασία που θεσπίζεται με το παρόν βασιλικό διάταγμα είναι μια ενιαία διαδικασία για την απόκτηση αδειών πρόσβασης και σύνδεσης στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής, κατά την οποία ο διαχειριστής του δικτύου ενεργεί ως σημείο επαφής για τον αιτούντα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ανεξάρτητα από το αν ο διαχειριστής του δικτύου είναι ή όχι ο ιδιοκτήτης του δικτύου στο οποίο ζητείται η σύνδεση. Ωστόσο, προβλέπεται προσωρινή εξαίρεση για τις εγκαταστάσεις που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος βασιλικού διατάγματος, δεν διαθέτουν άδεια σύνδεσης, αλλά για τις οποίες ο ιδιοκτήτης τους έχει ήδη ζητήσει ή λάβει άδεια πρόσβασης από τον διαχειριστή του δικτύου, οπότε η άδεια σύνδεσης διεκπεραιώνεται με τον ιδιοκτήτη του δικτύου όπου έχει ζητηθεί ή ληφθεί η άδεια πρόσβασης.

Η ενιαία διαδικασία που ρυθμίζεται από το εν λόγω βασιλικό διάταγμα έχει συγκεκριμένες προθεσμίες, τόσο για τους αιτούντες όσο και για τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές δικτύων, οι οποίες εξαρτώνται από το επίπεδο τάσης του σημείου δικτύου για το οποίο ζητείται πρόσβαση και σύνδεση. Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία για την απόκτηση αδειών στην περίπτωση των καταναλωτών και των μικρών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, προβλέπεται μια απλουστευμένη διαδικασία στην οποία οι χρόνοι μειώνονται κατά το ήμισυ.

Σύμφωνα με τη δεύτερη πρόσθετη διάταξη του βασιλικού διατάγματος-νόμου 15/2018, της 5ης Οκτωβρίου, το εν λόγω βασιλικό διάταγμα απαλλάσσει ορισμένες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται με τρόπους αυτοκατανάλωσης από τη λήψη αδειών πρόσβασης και σύνδεσης. Επιπλέον, επεκτείνει την εξαίρεση αυτή στην περίπτωση των καταναλωτών στους οποίους εφαρμόζεται το άρθρο 25.1 του βασιλικού διατάγματος 1048/2013, της 27ης Δεκεμβρίου, το οποίο καθορίζει τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό της αμοιβής της δραστηριότητας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το εν λόγω βασιλικό διάταγμα ρυθμίζει τις αιτίες απόρριψης των αιτήσεων πρόσβασης και σύνδεσης, οι οποίες περιορίζονται στη μη υποβολή των απαραίτητων πληροφοριών για τη διεκπεραίωση της αίτησης, στη μη πιστοποίηση ότι έχουν παρασχεθεί οι απαραίτητες οικονομικές εγγυήσεις στην περίπτωση των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ότι, σύμφωνα με τις δημόσιες πληροφορίες που εμφανίζονται στις πλατφόρμες που πρέπει να ενεργοποιηθούν από τους διαχειριστές του δικτύου, δεν υπάρχει δυναμικότητα. Ομοίως, σε σχέση με την απόρριψη αιτήσεων πρόσβασης και σύνδεσης, το βασιλικό διάταγμα ορίζει ότι οι λόγοι μπορούν να είναι μόνο εκείνοι που καθορίζονται από την Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται από τον νόμο 24/2013 της 26ης Δεκεμβρίου και ορίζει ότι, σε κάθε περίπτωση, η απόρριψη θα κοινοποιείται στον αιτούντα με αιτιολογημένο τρόπο.

Από την άλλη πλευρά, το εν λόγω βασιλικό διάταγμα ρυθμίζει την υποχρέωση του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης να υπογράψει σύμβαση τεχνικής πρόσβασης με τον ιδιοκτήτη του δικτύου στο οποίο συνδέεται, η οποία θα διέπει τις τεχνικές σχέσεις μεταξύ των δύο. Στην περίπτωση των καταναλωτών, εκτός από την ανωτέρω σύμβαση, πρέπει να υπογραφεί σύμβαση πρόσβασης με τον αντίστοιχο διανομέα, η οποία, στην περίπτωση σύνδεσης στο δίκτυο διανομής, μπορεί να υπογραφεί μαζί με τη σύμβαση τεχνικής πρόσβασης.


III


Το κεφάλαιο Ι καθορίζει τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, καθώς και τους ορισμούς εφαρμογής για τους σκοπούς που ορίζονται σε αυτό.

Το κεφάλαιο ΙΙ ρυθμίζει τις γενικές πτυχές της διαδικασίας για την απόκτηση αδειών πρόσβασης και σύνδεσης. Συγκεκριμένα, το κεφάλαιο αυτό καθορίζει την υποχρέωση λήψης αδειών, τα γενικά κριτήρια για τη διαδικασία επεξεργασίας, τα γενικά κριτήρια για τη χορήγηση αδειών, τους λόγους απόρριψης των αιτήσεων και τους λόγους απόρριψης των αδειών.

Το κεφάλαιο ΙΙΙ περιγράφει λεπτομερώς τη γενική διαδικασία για τη χορήγηση αδειών πρόσβασης και σύνδεσης σε σχέση με την έναρξή τους, την αξιολόγηση της αίτησης, την προετοιμασία της προκαταρκτικής πρότασης και τις προθεσμίες για την υποβολή της, την αποδοχή από τον αιτούντα και την έκδοση των αδειών.

Το κεφάλαιο IV ρυθμίζει πτυχές που αφορούν τη συνοπτική διαδικασία για την απόκτηση αδειών πρόσβασης και σύνδεσης, όπως οι όροι της και οι περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς και οι ειδικές περιπτώσεις που θα εξαιρούνται από την απόκτηση αδειών πρόσβασης και σύνδεσης.

Η τρίτη τελική διάταξη τροποποιεί το βασιλικό διάταγμα 413/2014, της 6ης Ιουνίου, το οποίο ρυθμίζει τη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπαραγωγή και απόβλητα, προκειμένου να διευκρινιστεί η εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος αμοιβής στις υβριδικές εγκαταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, θεσπίζεται ένας νέος τύπος υβριδικών εγκαταστάσεων για να φιλοξενήσει την υβριδοποίηση μιας εγκατάστασης που βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η οποία δικαιούται ήδη να λάβει το συγκεκριμένο καθεστώς αμοιβής, καθώς και τον μηχανισμό αμοιβής της.

Ομοίως, ο ορισμός της εγκατεστημένης ισχύος που ισχύει στην περίπτωση των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκής τεχνολογίας τροποποιείται έτσι ώστε να είναι το χαμηλότερο από το άθροισμα της μέγιστης μοναδιαίας ισχύος των φωτοβολταϊκών μονάδων που απαρτίζουν την εγκατάσταση και της μέγιστης ισχύος του αντιστροφέα ή των αντιστροφέων που απαρτίζουν την εγκατάσταση. Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η τροποποίηση αυτή να επηρεάσει τις διαδικασίες αδειοδότησης εγκαταστάσεων που είχαν ξεκινήσει πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του βασιλικού διατάγματος, προβλέπεται ότι, σε μεταβατική βάση, η διεκπεραίωση των διαδικασιών αυτών και η εγγραφή στο διοικητικό μητρώο εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ορισμό της εγκατεστημένης ισχύος που ίσχυε μέχρι την ημερομηνία αυτή.


X

Η πρώτη μεταβατική διάταξη του βασιλικού διατάγματος 647/2020, της 7ης Ιουλίου, το οποίο ρυθμίζει τις πτυχές που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των κωδίκων δικτύου για τη σύνδεση ορισμένων εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας, ορίζει ότι, για περίοδο είκοσι τεσσάρων μηνών, οι διαχειριστές δικτύου μπορούν να εκδίδουν περιορισμένες λειτουργικές γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν την εγγραφή στα αντίστοιχα διοικητικά μητρώα των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/631 της Επιτροπής, της 14ης Απριλίου 2016, ο οποίος θεσπίζει κώδικα δικτύου σχετικά με τις απαιτήσεις για τη σύνδεση των παραγωγών στο δίκτυο. Η εν λόγω μεταβατική διάταξη παρέχει την απαραίτητη χρονική περίοδο για τη διαπίστευση των οντοτήτων εκείνων που θα επιτρέψουν την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές απαιτήσεις που θεσπίζει ο προαναφερόμενος κανονισμός (ΕΕ) 2016/631, της 14ης Απριλίου 2016, και, με αυτόν τον τρόπο, την έκδοση της αντίστοιχης οριστικής επιχειρησιακής κοινοποίησης.

Παρόλο που ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/631, της 14ης Απριλίου 2016, δεν εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις παραγωγής που βρίσκονται στα ηλεκτρικά συστήματα των μη ηπειρωτικών περιοχών, το βασιλικό διάταγμα 647/2020, της 7ης Ιουλίου, επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας επιχειρησιακής κοινοποίησης σε αυτές, αν και, στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία συνδέεται με τη συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις που ισχύουν για τις εν λόγω εγκαταστάσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός ορισμένων από αυτές τις ειδικές απαιτήσεις συνδέεται με εκείνες που απορρέουν από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/631, της 14ης Απριλίου 2016, η πέμπτη τελική διάταξη του παρόντος βασιλικού διατάγματος τροποποιεί την πρώτη μεταβατική διάταξη του βασιλικού διατάγματος 647/2020, της 7ης Ιουλίου, για να επεκτείνει τη δυνατότητα έκδοσης περιορισμένων λειτουργικών γνωστοποιήσεων στην περίπτωση των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται στα ηλεκτρικά συστήματα μη ηπειρωτικών περιοχών. Αυτό θα επιτρέψει την οριστική καταχώριση των εγκαταστάσεων αυτών στα αντίστοιχα διοικητικά μητρώα μέχρι να προσκομιστούν τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις που ισχύουν για αυτές.


XI


Η όγδοη τελική διάταξη του βασιλικού νομοθετικού διατάγματος 23/2020, της 23ης Ιουνίου, ορίζει ότι "η κυβέρνηση και η Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού εγκρίνουν εντός μέγιστης προθεσμίας τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος βασιλικού νομοθετικού διατάγματος όσες κανονιστικές διατάξεις είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη και εκτέλεση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, των διατάξεων του άρθρου 33 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στις 7 Ιουλίου 2020 εγκρίθηκε η συμφωνία του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η επείγουσα διοικητική επεξεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 27.1.β) του νόμου 50/1997, της 27ης Νοεμβρίου, της Κυβέρνησης, του σχεδίου βασιλικού διατάγματος που ρυθμίζει τη διαδικασία και τα γενικά κριτήρια για την πρόσβαση και τη σύνδεση στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.


XII


Ο παρών κανονισμός συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της ορθής ρύθμισης που αναφέρονται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 του νόμου 39/2015, της 1ης Οκτωβρίου, σχετικά με την κοινή διοικητική διαδικασία της δημόσιας διοίκησης.

Ειδικότερα, είναι σύμφωνος με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αποτελεσματικότητας, καθώς η έγκρισή του προβλέπεται στο νόμο 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου, ο οποίος ορίζει ότι οι ειδικές πτυχές της πρόσβασης και της σύνδεσης στα δίκτυα που προσδιορίζονται στο αντικείμενο του παρόντος κανονισμού πρέπει να εγκρίνονται με βασιλικό διάταγμα της κυβέρνησης, η δε έγκριση του εν λόγω βασιλικού διατάγματος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη ισχύος του άρθρου 33 του προαναφερθέντος νόμου.

Ομοίως, τηρεί την αρχή της αναλογικότητας με τη ρυθμιστική ανάπτυξη των πτυχών που ανατίθενται στην κυβέρνηση σε θέματα πρόσβασης και σύνδεσης, δυνάμει του άρθρου 33 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου.

Θεωρείται επίσης ότι ικανοποιείται η αρχή της ασφάλειας δικαίου, δεδομένου ότι ο κανονισμός συνάδει με το υπόλοιπο νομικό σύστημα και με το δίκαιο της Ένωσης. Επιπλέον, η έγκριση του παρόντος βασιλικού διατάγματος θα επιτρέψει την εφαρμογή του άρθρου 33 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου, και, με αυτό, την πλήρη εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου για την πρόσβαση και τη σύνδεση που εγκρίθηκε με τον προαναφερθέντα νόμο, αντί του μεταβατικού πλαισίου που εφαρμόζεται σήμερα.

Ο κανονισμός είναι σύμφωνος με την αρχή της διαφάνειας στο βαθμό που το σχέδιο έχει υποβληθεί σε δημόσια ακρόαση και οι επιδιωκόμενοι στόχοι περιγράφονται στο προοίμιο και στην έκθεση.

Τέλος, η αρχή της αποτελεσματικότητας ικανοποιείται στο βαθμό που δεν εισάγει περιττές ή πρόσθετες διοικητικές επιβαρύνσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 6 του προαναφερθέντος νόμου 50/1997, της 27ης Νοεμβρίου, το παρόν βασιλικό διάταγμα τέθηκε σε δημόσια ενημέρωση και ακρόαση μέσω της δημοσίευσής του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικής Πρόκλησης. Επιπλέον, η διαδικασία ακρόασης διεξήχθη επίσης μέσω διαβούλευσης με τους εκπροσώπους του Συμβουλευτικού Συμβουλίου Ηλεκτρικής Ενέργειας της Εθνικής Επιτροπής Αγορών και Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της δέκατης μεταβατικής διάταξης του νόμου 3/2013, της 4ης Ιουνίου, σχετικά με τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Αγορών και Ανταγωνισμού. Οι Αυτόνομες Κοινότητες και οι πόλεις Θέουτα και Μελίλια συμμετείχαν στη διαδικασία ακρόασης μέσω του εν λόγω Συμβουλευτικού Συμβουλίου Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο εκπροσωπούνται.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 5.2.α) του νόμου 3/2013, της 4ης Ιουνίου, οι διατάξεις του παρόντος βασιλικού διατάγματος έχουν ενημερωθεί από την Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού στην έκθεσή της "Συμφωνία έκδοσης έκθεσης σχετικά με το σχέδιο βασιλικού διατάγματος για την πρόσβαση και τη σύνδεση στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας" (IPN/CNMC/022/20), η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στην ολομέλεια, με ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου 2020.

Το παρόν βασιλικό διάταγμα εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149.1.13.ª και 25.ª του ισπανικού Συντάγματος, το οποίο αποδίδει στο κράτος την αποκλειστική αρμοδιότητα να καθορίζει τις βάσεις και τον συντονισμό του γενικού προγραμματισμού της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και τις βάσεις του μεταλλευτικού και ενεργειακού καθεστώτος, αντίστοιχα.

δυνάμει αυτού, με πρόταση του Τέταρτου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικής Πρόκλησης, με την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Χωροταξίας και Δημόσιας Λειτουργίας, σε συμφωνία με το Συμβούλιο της Επικρατείας, και μετά από διαβούλευση του Υπουργικού Συμβουλίου στη συνεδρίασή του της 29ης Δεκεμβρίου 2020,


ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Γενικές διατάξεις
Άρθρο 1. Αντικείμενο.
Σκοπός του παρόντος βασιλικού διατάγματος είναι ο καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας που πρέπει να εφαρμόζονται για την αίτηση και την απόκτηση αδειών πρόσβασης και σύνδεσης σε σημείο του δικτύου από παραγωγούς, μεταφορείς, διανομείς, καταναλωτές και ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων αποθήκευσης, σε ανάπτυξη των διατάξεων του άρθρου 33 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου, για τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.
Άρθρο 2. Ορισμοί.
Για τους σκοπούς του παρόντος βασιλικού διατάγματος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) Δικαίωμα πρόσβασης: το δικαίωμα χρήσης του δικτύου υπό νομικά ή κανονιστικά καθορισμένους όρους.

β) Δικαίωμα σύνδεσης σε σημείο του δικτύου: το δικαίωμα ενός μέρους να συνδεθεί ηλεκτρικά σε συγκεκριμένο σημείο του υφιστάμενου ή σχεδιαζόμενου δικτύου μεταφοράς σε δεσμευτική βάση ή στο υφιστάμενο δίκτυο διανομής ή που περιλαμβάνεται στα επενδυτικά σχέδια που έχουν εγκριθεί από τη Γενική Κρατική Διοίκηση υπό συγκεκριμένους όρους.

γ) Άδεια πρόσβασης: αυτή που χορηγείται για τη χρήση του δικτύου στο οποίο συνδέεται μια εγκατάσταση παραγωγής, αποθήκευσης για μετέπειτα έγχυση στο δίκτυο, κατανάλωσης, διανομής ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η άδεια πρόσβασης εκδίδεται από τον διαχειριστή του δικτύου.

ε) Διασταύρωση: ηλεκτρικό σημείο στο οποίο συγκλίνουν τρεις ή περισσότερες ηλεκτρικές γραμμές ή μετασχηματιστές με το ίδιο επίπεδο τάσης. Θα θεωρείται επίσης ως ηλεκτρικός κόμβος το σημείο εκείνο στο οποίο, μετά το άνοιγμα του κυκλώματος για τη σύνδεση ενός νέου υποκειμένου, συγκλίνουν τελικά τρεις ή περισσότερες ηλεκτρικές γραμμές ή μετασχηματιστές.

στ) Θέση: κάθε ένα από τα σημεία που επιτρέπουν τη φυσική σύνδεση ηλεκτρικών γραμμών, μετασχηματιστών ή στοιχείων ελέγχου ενεργού ή άεργου ισχύος σε έναν κόμβο, εξοπλισμένο με τα αντίστοιχα στοιχεία αποκοπής και προστασίας.

ζ) Ιδιοκτήτης ανάντη δικτύου, σε σχέση με άλλο: εκείνο που συνδέεται με το δίκτυο του τελευταίου μέσω στοιχείων που βρίσκονται σε υψηλότερα ή ίσα επίπεδα τάσης, εφόσον το εν λόγω στοιχείο βρίσκεται πριν από τη συνήθη πρόοδο στην κατεύθυνση του ηλεκτρικού ρεύματος. Για το σκοπό αυτό, ως συνήθης κατεύθυνση του ρεύματος νοείται εκείνη που επιτρέπει την τροφοδοσία καταναλωτών χαμηλότερης τάσης από υψηλότερα ή ίσα επίπεδα τάσης.

η) Διαχειριστής ανάντη δικτύου, σε σχέση με άλλον: αυτός που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του δικτύου που συνδέεται με το δίκτυο του τελευταίου μέσω στοιχείων που βρίσκονται σε υψηλότερα ή ίσα επίπεδα τάσης, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω στοιχείο βρίσκεται ανάντη της συνήθους ροής κατά την κατεύθυνση του ηλεκτρικού ρεύματος. Για το σκοπό αυτό, ως συνήθης κατεύθυνση του ρεύματος νοείται εκείνη που επιτρέπει την παροχή ισχύος σε καταναλωτές χαμηλότερης τάσης από υψηλότερα ή ίσα επίπεδα τάσης.

i) Εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: εγκατάσταση που αποτελείται από μία ή περισσότερες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και, κατά περίπτωση, μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας που εγχέουν ενέργεια στο δίκτυο, οι οποίες συνδέονται όλες με ένα σημείο του δικτύου μέσω της ίδιας θέσης.

ι) Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή μια μονάδα πάρκου ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/631 της Επιτροπής, της 14ης Απριλίου 2016, ο οποίος θεσπίζει κώδικα δικτύου σχετικά με τις απαιτήσεις σύνδεσης στο δίκτυο για τις γεννήτριες, και με τους κανονισμούς που έχουν εγκριθεί για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του.

ια) Ισχύς πρόσβασης: η μέγιστη ενεργός ισχύς που μπορεί να εγχέεται στο δίκτυο από μια εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή να απορροφάται από το δίκτυο από μια εγκατάσταση ζήτησης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην άδεια πρόσβασης και στη σύμβαση τεχνικής πρόσβασης.

ιβ) Σύνδεση στο δίκτυο: διαδικασία φυσικής σύνδεσης εγκαταστάσεων παραγωγής, διανομής, μεταφοράς, αποθήκευσης ή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με σημείο του δικτύου μεταφοράς ή, κατά περίπτωση, του δικτύου διανομής, εφόσον έχει χορηγηθεί στον φορέα εκμετάλλευσης των εν λόγω εγκαταστάσεων άδεια πρόσβασης και σύνδεσης. Μόλις ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες αυτές, οι εγκαταστάσεις είναι έτοιμες να τεθούν σε λειτουργία ή να συνδεθούν, αφού ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από το νόμο άδειες και εγκρίσεις.

ιγ) Εγκατεστημένη ισχύς εγκατάστασης παραγωγής: αυτή που ορίζεται στο άρθρο 3 και, κατά περίπτωση, στην ενδέκατη πρόσθετη διάταξη, του βασιλικού διατάγματος 413/2014, της 6ης Ιουνίου, το οποίο ρυθμίζει τη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπαραγωγή και απόβλητα.

ιδ) Εγκατεστημένη ισχύς εγκατάστασης κατανάλωσης: είναι η μέγιστη αναμενόμενη ισχύς που έχει ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό της εγκατάστασης κατανάλωσης και η οποία πρέπει να αναφέρεται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό ηλεκτρικής εγκατάστασης (CIE).

Άρθρο 3. Πεδίο εφαρμογής.
1. Το παρόν βασιλικό διάταγμα εφαρμόζεται στα μέρη που εμπλέκονται στην αίτηση και τη χορήγηση αδειών πρόσβασης και σύνδεσης στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία είναι:

α) Οι αιτούντες άδειες για πρόσβαση και σύνδεση σε σημείο του δικτύου μεταφοράς ή, κατά περίπτωση, διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι: κατασκευαστές και ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεων διανομής, εγκαταστάσεων μεταφοράς, εγκαταστάσεων αποθήκευσης και καταναλωτές.

β) Οι ιδιοκτήτες δικτύων διανομής ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

γ) Ο διαχειριστής του συστήματος και ο διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς και οι διαχειριστές των δικτύων διανομής.

2. Το παρόν βασιλικό διάταγμα δεν εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας των μη ηπειρωτικών περιοχών που ανήκουν στον διαχειριστή του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 17/2013, της 29ης Οκτωβρίου, για τη διασφάλιση του εφοδιασμού και την αύξηση του ανταγωνισμού στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας των νησιών και των μη ηπειρωτικών περιοχών.

Ομοίως, δεν εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης όταν αποτελούν πλήρως ενσωματωμένα στοιχεία του δικτύου μεταφοράς, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ, ούτε όταν δεν εγχέουν ποτέ ενέργεια στα δίκτυα μεταφοράς ή διανομής.

Ομοίως, δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις στις οποίες ένας ιδιοκτήτης δικτύου πρέπει να έχει πρόσβαση σε δίκτυα που του ανήκουν.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ II


Γενικές πτυχές της διαδικασίας πρόσβασης και σύνδεσης στο σύστημα
Άρθρο 4. Υποχρέωση λήψης αδειών πρόσβασης και σύνδεσης σε σημείο του δικτύου.
1. Τα μέρη που αναφέρονται στην παράγραφο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, τα οποία επιθυμούν να συνδέσουν τις νέες εγκαταστάσεις τους με το δίκτυο μεταφοράς ή διανομής, πρέπει πρώτα να λάβουν άδειες πρόσβασης και σύνδεσης με το δίκτυο.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου νοούνται με την επιφύλαξη των απαλλαγών που ενδεχομένως ισχύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος βασιλικού διατάγματος.

Άρθρο 5. Γενικά κριτήρια για την επεξεργασία των αδειών πρόσβασης και σύνδεσης. Για την απόκτηση αδειών πρόσβασης και σύνδεσης, υποβάλλεται στον αντίστοιχο διαχειριστή συστήματος αίτηση για πρόσβαση και σύνδεση στο σύστημα μεταφοράς ή διανομής, ανάλογα με την περίπτωση.

2. Η επεξεργασία των αιτήσεων για τις άδειες πρόσβασης και σύνδεσης πραγματοποιείται από κοινού με ενιαία διαδικασία. Κατά τη διαδικασία αυτή, ο διαχειριστής του συστήματος για το οποίο ζητούνται οι άδειες ενεργεί ως ενιαίο σημείο επαφής για τον αιτούντα ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον αιτούντα.

3. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής διαθέτουν διαδικτυακές πλατφόρμες για τη διαχείριση των αιτήσεων πρόσβασης και σύνδεσης, τη διεκπεραίωση και την ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση των αιτήσεων, όπου οι αιτούντες μπορούν να συμβουλεύονται την κατάσταση της διεκπεραίωσης των αιτήσεών τους.

4. Ομοίως, οι πλατφόρμες που αναφέρονται στο προηγούμενο τμήμα πρέπει να επιτρέπουν τη γνώση της υφιστάμενης χωρητικότητας πρόσβασης σε κάθε κόμβο, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζει η Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού στην εγκύκλιό της.

5. Για τους σκοπούς της επεξεργασίας των διαδικασιών πρόσβασης και σύνδεσης, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

α) Οι αιτήσεις και τυχόν διορθώσεις σε αυτές, οι επικοινωνίες από τον διαχειριστή του συστήματος, υπό την ιδιότητά του ως ενιαίου σημείου επαφής, και, γενικά, κάθε στάδιο της επεξεργασίας που απαιτεί επικοινωνία ή κοινοποίηση από τον αιτούντα ή τον διαχειριστή του συστήματος, πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται όταν οι αιτούντες είναι φυσικά πρόσωπα, οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα μέσα επικοινωνίας ή κοινοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπουν την τήρηση αρχείου της υποβολής και της ημερομηνίας κατά την οποία αυτή πραγματοποιήθηκε.

β) Διατίθενται ηλεκτρονικά μέσα για να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των επικοινωνιών και των κοινοποιήσεων που πραγματοποιούνται από τους αιτούντες και τους διαχειριστές του συστήματος και για να λαμβάνονται αποδείξεις που τα αποδεικνύουν από τους αιτούντες άδειες πρόσβασης και σύνδεσης, στις οποίες αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα υποβολής.

γ) Πρέπει να διατίθενται ηλεκτρονικά μέσα για την παροχή αξιόπιστης καταγραφής των επικοινωνιών και των κοινοποιήσεων που πραγματοποιούνται από τους διαχειριστές του συστήματος.

Άρθρο 6. Γενικά κριτήρια για τη διαδικασία χορήγησης αδειών πρόσβασης και σύνδεσης.
1. Η διαδικασία για την απόκτηση αδειών πρόσβασης και σύνδεσης είναι γενικά σύμφωνη με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ.

2. Οι αιτήσεις για άδειες πρόσβασης και σύνδεσης για εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλονται για την εν λόγω εγκατάσταση, δηλαδή για το σύνολο των μονάδων παραγωγής ή/και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που αποτελούν μέρος της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2.

3. Για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος βασιλικού διατάγματος, οι αιτήσεις για πρόσβαση και σύνδεση στο δίκτυο μεταφοράς ή διανομής εγκαταστάσεων αποθήκευσης που μπορούν να διοχετεύουν ενέργεια στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής θεωρούνται ως αιτήσεις για πρόσβαση σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα ανωτέρω νοούνται με την επιφύλαξη των τεχνικών κριτηρίων πρόσβασης που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για αυτό το είδος εγκατάστασης, λόγω της ιδιότητάς της ως εγκατάστασης που, σε ορισμένες περιόδους, συμπεριφέρεται ως εγκατάσταση ζήτησης.

4. Η έναρξη της διαδικασίας πρόσβασης και σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, στην περίπτωση των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εξαρτάται από την προσκόμιση, στον αρμόδιο για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης φορέα, αντιγράφου του αποδεικτικού που πιστοποιεί ότι έχει κατατεθεί η οικονομική εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 23 του παρόντος βασιλικού διατάγματος και ότι η εν λόγω εγγύηση έχει συσταθεί δεόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου. Η μορφή διαπίστευσης της επαρκούς σύστασης της εγγύησης είναι αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 23.

5. Σε κάθε περίπτωση, η κίνηση της διαδικασίας για την απόκτηση αδειών πρόσβασης και σύνδεσης εξαρτάται από την καταβολή από τον κάτοχο της εγκατάστασης των ποσών για τις μελέτες πρόσβασης και σύνδεσης που καθορίζονται από τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 του βασιλικού διατάγματος 1047/2013, της 27ης Δεκεμβρίου, το οποίο καθορίζει τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό της αμοιβής της δραστηριότητας μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και στο άρθρο 30 του βασιλικού διατάγματος 1048/2013, της 27ης Δεκεμβρίου, όπως ισχύει σε κάθε περίπτωση.

6. Μπορούν να υποβάλλονται μόνο αιτήσεις για άδειες πρόσβασης και σύνδεσης:

α) Στην περίπτωση του δικτύου μεταφοράς, σε υφιστάμενους υποσταθμούς ή υποσταθμούς που περιλαμβάνονται στο ισχύον σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου μεταφοράς και, εντός αυτών, σε υφιστάμενες ή σχεδιαζόμενες θέσεις. Για τους σκοπούς αυτούς, λαμβάνονται υπόψη θέσεις επιπλέον εκείνων που περιλαμβάνονται ρητά στον προγραμματισμό του δικτύου μεταφοράς, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν προγραμματισμένες, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις απαιτήσεις που, για τους σκοπούς αυτούς, καθορίζονται στο βασιλικό διάταγμα το οποίο, κατά περίπτωση, εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος τρία της πρώτης μεταβατικής διάταξης του βασιλικού διατάγματος-νόμου 23/2020, της 23ης Ιουνίου.

β) Στην περίπτωση του δικτύου διανομής, στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ή σε εκείνες που περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια των εταιρειών διανομής που έχουν εγκριθεί από τη Γενική Κρατική Διοίκηση.

7. Στην περίπτωση της συμπαραγωγής ή της αυτοκατανάλωσης στην οποία οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μοιράζονται τις υποδομές σύνδεσης με έναν καταναλωτή και στην οποία ο αιτών την άδεια πρόσβασης και σύνδεσης είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της σύμβασης προμήθειας, θα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας πρόσβασης και σύνδεσης να συνοδεύεται η αίτηση από συμφωνία υπογεγραμμένη και από τα δύο μέρη, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο κάτοχος της σύμβασης προμήθειας συμφωνεί με αυτήν.

8. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 33 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου, μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις για άδειες πρόσβασης για υβριδικές εγκαταστάσεις που ενσωματώνουν διάφορες τεχνολογίες, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον μία από αυτές χρησιμοποιεί ανανεώσιμη πρωτογενή πηγή ενέργειας ή ενσωματώνει εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

Άρθρο 7. Γενικά κριτήρια για τη χορήγηση αδειών πρόσβασης και σύνδεσης.

1. Το γενικό κριτήριο για την παραγγελία των αδειών πρόσβασης και σύνδεσης είναι η χρονική προτεραιότητα, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 και στο άρθρο 27 του παρόντος βασιλικού διατάγματος.

2. Για τον προσδιορισμό της χρονικής προτεραιότητας, η ημερομηνία που λαμβάνεται υπόψη είναι η ημερομηνία αποδοχής της αίτησης προς επεξεργασία, η οποία είναι η ημερομηνία και η ώρα κατάθεσης της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας πρόσβασης και σύνδεσης στον αντίστοιχο διαχειριστή συστήματος.

Σε περίπτωση που η εν λόγω αίτηση απαιτεί διόρθωση, η ημερομηνία αποδοχής για επεξεργασία και, ως εκ τούτου, η ημερομηνία που λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της χρονικής προτεραιότητας είναι η ημερομηνία και η ώρα κατά την οποία όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες έχουν υποβληθεί ορθά. Για τους σκοπούς αυτούς, ο διαχειριστής του συστήματος τηρεί τη σειρά καταχώρισης των αιτήσεων στις αιτήσεις διόρθωσης.

3. Στην περίπτωση των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εάν, με την εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, η ημερομηνία και η ώρα αποδοχής δύο αιτήσεων είναι η ίδια, η χρονική προτεραιότητα καθορίζεται με βάση το πόσο καιρό πριν έχει αποσταλεί στη διοίκηση που είναι αρμόδια για την αδειοδότηση της εγκατάστασης αντίγραφο της απόδειξης που πιστοποιεί ότι οι οικονομικές εγγυήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 έχουν κατατεθεί δεόντως.

Σε περίπτωση που η ίδια κοινή αίτηση συγκεντρώνει διάφορες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον ίδιο κόμβο, η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τους σκοπούς της προτεραιότητας της κοινής αίτησης είναι η τελευταία από τις ημερομηνίες των αποδείξεων διαπίστευσης των εγκαταστάσεων στις οποίες αναφέρεται η αίτηση.

Άρθρο 8. Απαράδεκτο των αιτήσεων.

1. Οι αιτήσεις για άδειες πρόσβασης και σύνδεσης μπορούν να απορριφθούν από τον διαχειριστή του συστήματος μόνο για τους ακόλουθους λόγους:

α) Δεν έχει πιστοποιήσει την προσκόμιση, ενώπιον του αρμόδιου για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της διευκόλυνσης οργάνου, αντιγράφου του αποδεικτικού που πιστοποιεί ότι έχει κατατεθεί η οικονομική εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 23 και ότι το αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της διευκόλυνσης όργανο έχει αποφανθεί ότι η εν λόγω εγγύηση έχει συσταθεί επαρκώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

β) Ότι η χορήγηση πρόσβασης στον εν λόγω κόμβο ρυθμίζεται με ειδική διαδικασία που εγκρίνεται από την κυβέρνηση βάσει του κεφαλαίου V του παρόντος βασιλικού διατάγματος ή της εικοστής δεύτερης συμπληρωματικής διάταξης του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου.

γ) Μη παροχή ή μη διόρθωση των πληροφοριών που απαιτούνται υπό τους όρους και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο παρόν βασιλικό διάταγμα και με το περιεχόμενο που καθορίζει η Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 33 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου.

δ) Ότι υποβάλλεται σε κόμβους στους οποίους η υπάρχουσα επιτρεπόμενη χωρητικότητα πρόσβασης είναι μηδενική, σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναφέρονται στις πλατφόρμες που αναφέρονται στο άρθρο 5.3 του παρόντος βασιλικού διατάγματος. Οι αιτήσεις υβριδισμού μιας εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος βασιλικού διατάγματος δεν μπορούν να απορριφθούν για τον λόγο αυτό. Σε περίπτωση απόρριψης λόγω έλλειψης χωρητικότητας πρόσβασης που πρέπει να χορηγηθεί για την παραγωγή, οι διαχειριστές συστημάτων δικτύου αποστέλλουν τη διεύθυνση των διαδικτυακών τους πυλών όπου εμφανίζεται η υφιστάμενη χωρητικότητα των δικτύων υπό τη διαχείρισή τους.

2. Ο διαχειριστής του συστήματος κοινοποιεί στον αιτούντα άδεια πρόσβασης και σύνδεσης τη μη αποδοχή της αίτησης. Στην κοινοποίηση αναφέρεται ο συγκεκριμένος λόγος απόρριψης της αίτησης, από αυτούς που αναφέρονται στο προηγούμενο τμήμα.

3. Η απόρριψη αίτησης πρόσβασης και σύνδεσης συνεπάγεται, κατά περίπτωση, την ανάκτηση των παρεχόμενων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων. Οι εγγυήσεις επιστρέφονται εντός μέγιστης προθεσμίας τριών μηνών αφότου ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης υποβάλει αντίγραφο της κοινοποίησης απόρριψης της αίτησης στον αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης φορέα και ζητήσει την επιστροφή της παρεχόμενης εγγύησης.

Στην περίπτωση των αιτήσεων που απορρίπτονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου δ) του πρώτου τμήματος του παρόντος άρθρου, επιστρέφεται μόνο το 80% του συνόλου της προσκομισθείσας εγγύησης και, ως εκ τούτου, το υπόλοιπο μέρος καταπίπτει. Ο αιτών μπορεί να ανακτήσει ολόκληρο το ποσό της κατατεθείσας εγγύησης, εάν, μαζί με την αίτηση επιστροφής της, μπορεί να αποδείξει ότι την ημέρα κατάθεσης της εγγύησης, η διαδικτυακή πλατφόρμα του αντίστοιχου διαχειριστή του συστήματος στις 8:00 π.μ. έδειχνε την ύπαρξη διαθέσιμης δυναμικότητας στον εν λόγω κόμβο που δεν είχε δεσμευτεί για τις προσφορές που προβλέπονται στο άρθρο 18.


Άρθρο 9. Άρνηση χορήγησης αδειών πρόσβασης και σύνδεσης.

1. Οι λόγοι για την άρνηση χορήγησης αδειών πρόσβασης και σύνδεσης είναι αυτοί που καθορίζονται από την Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της προαναφερθείσας παραγράφου 11 του άρθρου 33 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου.

2. Σε κάθε περίπτωση, η απόρριψη της άδειας πρόσβασης και σύνδεσης είναι αιτιολογημένη και κοινοποιείται στον αιτούντα στις αξιολογήσεις της αίτησης. Σε περίπτωση αρνήσεων λόγω έλλειψης δυναμικότητας πρόσβασης για παραγωγή, οι διαχειριστές δικτύων αποστέλλουν τη διεύθυνση των διαδικτυακών τους πυλών όπου εμφανίζεται η υφιστάμενη δυναμικότητα των δικτύων υπό τη διαχείρισή τους.

3. Η απόρριψη αίτησης πρόσβασης και σύνδεσης για λόγους που δεν οφείλονται άμεσα ή έμμεσα στον αιτούντα συνεπάγεται την ανάκτηση των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων που έχουν παρασχεθεί εντός μέγιστης προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης υποβάλλει αντίγραφο της απόρριψης της άδειας πρόσβασης στον φορέα που είναι αρμόδιος για την αδειοδότηση της εγκατάστασης.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ III


Γενική διαδικασία για την απόκτηση αδειών πρόσβασης και σύνδεσης. άρθρο 10. κίνηση της διαδικασίας.

1. Τα μέρη που αναφέρονται στην παράγραφο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, τα οποία υποχρεούνται να λάβουν άδεια πρόσβασης και σύνδεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος βασιλικού διατάγματος, υποβάλλουν στον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου στο οποίο επιθυμούν να συνδεθούν αίτηση για την απόκτηση άδειας πρόσβασης και σύνδεσης. Στην περίπτωση των αδειών πρόσβασης και σύνδεσης για εγκαταστάσεις παραγωγής άνω των 100 kW, οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται για συγκεκριμένο κόμβο ή τμήμα γραμμής του δικτύου.

Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί υπό τους όρους και με το περιεχόμενο που καθορίζει η Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 11 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου.

2. Ο διαχειριστής του συστήματος διαθέτει μέγιστη προθεσμία είκοσι ημερών από την παραλαβή της αίτησης για να ζητήσει τη διόρθωσή της, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, ή, κατά περίπτωση, να κοινοποιήσει την απόρριψή της. Ο ιδιοκτήτης του δικτύου υποβάλλει τέτοια αιτήματα διόρθωσης μέσω του αντίστοιχου διαχειριστή δικτύου.

3. Εάν η αίτηση διόρθωσης της αίτησης δεν υποβληθεί εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο προηγούμενο τμήμα, θεωρείται ότι η αίτηση έχει γίνει δεκτή προς επεξεργασία, εκτός εάν ο λόγος απόρριψης είναι αυτός που αναφέρεται στα στοιχεία α) και β) του πρώτου τμήματος του άρθρου 8.

4. Η αίτηση διόρθωσης πρέπει να αναφέρει απερίφραστα όλες τις ελλείψεις ή τα σφάλματα που διαπιστώθηκαν στην αίτηση. Σε καμία περίπτωση η αίτηση διόρθωσης δεν απαιτεί την παροχή πρόσθετου περιεχομένου που δεν απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Ομοίως, ακολουθεί τα όσα ορίζει η Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου τμήματος του παρόντος άρθρου.

Ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να υποβάλει το πολύ δύο αιτήσεις διόρθωσης στην ίδια εφαρμογή.

5. Ο αιτών διαθέτει προθεσμία είκοσι ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της αίτησης διόρθωσης για να υποβάλει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην αίτηση. Η μη απάντηση εντός της προθεσμίας αυτής ή με τους όρους ή στην έκταση που αναφέρεται στην αίτηση συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης.

6. Αφού ο κάτοχος άδειας εγκατάστασης απαντήσει στα αιτήματα διόρθωσης, ο διαχειριστής του συστήματος διαθέτει μέγιστη προθεσμία είκοσι ημερών για να κοινοποιήσει την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος. Εάν η κοινοποίηση αυτή δεν γίνει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση έχει γίνει δεκτή προς επεξεργασία.


Άρθρο 11. Αξιολόγηση της αίτησης πρόσβασης και σύνδεσης.

1. Μόλις η αίτηση γίνει δεκτή προς επεξεργασία, ο διαχειριστής του συστήματος όπου ζητήθηκε η πρόσβαση αξιολογεί την ύπαρξη ικανότητας πρόσβασης, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται για τον σκοπό αυτό από την Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33.11 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου.

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης του δικτύου για το οποίο ζητείται η άδεια σύνδεσης αξιολογεί την ύπαρξη ή μη σκοπιμότητας σύνδεσης, στο αιτούμενο σημείο, εάν αυτό αντιστοιχεί, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται από την Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 11 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου.

2. Όταν η χορήγηση άδειας πρόσβασης σε ένα σημείο του δικτύου μπορεί να επηρεάσει το δίκτυο μεταφοράς ή, κατά περίπτωση, το ανάντη δίκτυο διανομής, ο διαχειριστής του δικτύου για το οποίο ζητείται η άδεια πρόσβασης ζητεί από τον διαχειριστή του ανάντη δικτύου έκθεση αποδοχής σχετικά με τις πιθανές αυτές επιπτώσεις και τους περιορισμούς που απορρέουν από αυτές.

3. Προκειμένου να καθοριστεί εάν είναι απαραίτητη η έκθεση αποδοχής από τον διαχειριστή του ανάντη συστήματος, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού για τον προσδιορισμό της επιρροής ενός δικτύου σε δίκτυο άλλο από το δίκτυο για το οποίο ζητείται η άδεια πρόσβασης.

4. Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου τμήματος, απαιτείται έκθεση αποδοχής, ο φορέας εκμετάλλευσης του συστήματος στο οποίο ζητείται πρόσβαση ζητεί την εν λόγω έκθεση από τον φορέα εκμετάλλευσης του ανάντη συστήματος εντός δέκα ημερών το πολύ από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης προς επεξεργασία. Η μέγιστη προθεσμία για την αποστολή της έκθεσης αποδοχής από τον διαχειριστή του ανάντη συστήματος στον αιτούντα διαχειριστή είναι η ίδια με εκείνη που θα ίσχυε για την αποστολή προηγούμενης πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 13, για τον σκοπό αυτό η τάση του σημείου σύνδεσης λαμβάνεται ως το επίπεδο τάσης του σημείου συνόρων μεταξύ του αιτούντος διαχειριστή και του διαχειριστή του ανάντη συστήματbος.

Η διαβούλευση αυτή μπορεί να επεκταθεί σε διαδοχικούς διαχειριστές ανάντη συστημάτων, στην περίπτωση που, σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια, η πρόσβαση θα μπορούσε να τους επηρεάσει, εφαρμόζοντας στην περίπτωση αυτή για τους εν λόγω διαχειριστές τις ίδιες προθεσμίες για την αίτηση της έκθεσης αποδοχής στον διαχειριστή ανάντη συστήματος και για την υποβολή της αντίστοιχης έκθεσης στον αιτούντα διαχειριστή.

Σε κάθε περίπτωση, ο διαχειριστής ανάντη συστήματος πρέπει να τηρεί τη χρονική προτεραιότητα των αιτήσεων αναφοράς που λαμβάνει κατά την έκδοση της έκθεσης αποδοχής του.

5. Οι διαχειριστές ανάντη συστημάτων στους οποίους πρέπει να μεταβιβαστεί η διαβούλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν μπορούν να απαιτούν πρόσθετες πληροφορίες πέραν αυτών που είναι απαραίτητο να προσκομιστούν για την έναρξη του αιτήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου που θα εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33.11 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου, εκτός εάν καθορίζει συγκεκριμένη διαφοροποίηση της τεκμηρίωσης που πρέπει να υποβληθεί στην περίπτωση που απαιτείται έκθεση αποδοχής.

6. Μετά τη διενέργεια της αξιολόγησης, ο διαχειριστής του δικτύου ενημερώνει τον αιτούντα για το αποτέλεσμα της ανάλυσης της αίτησής του, το οποίο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα:

α) Αποδοχή της αίτησης, όταν υπάρχει χωρητικότητα πρόσβασης, είτε άμεσα είτε με ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου, και δυνατότητα σύνδεσης. Στην περίπτωση αυτή, ο διαχειριστής του συστήματος κοινοποιεί στον αιτούντα την προηγούμενη πρόταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12.

β) Απόρριψη της αίτησης, όταν συντρέχουν οι λόγοι απόρριψης που αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος βασιλικού διατάγματος, οπότε κοινοποιείται το γεγονός αυτό και η διαδικασία πρόσβασης και σύνδεσης θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί.

7. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να αποδεχθεί εν μέρει την αίτηση όταν, αν και υπάρχει δυναμικότητα πρόσβασης, αυτή είναι μικρότερη από την αιτούμενη δυναμικότητα. Στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις της παραγράφου α) του προηγούμενου τμήματος εφαρμόζονται στη μερική ικανότητα πρόσβασης που ο διαχειριστής του συστήματος θεωρεί ότι μπορεί να γίνει αποδεκτή, και οι διατάξεις της παραγράφου β) εφαρμόζονται στη δυναμικότητα πρόσβασης που πρέπει να απορριφθεί.

Άρθρο 12. Προηγούμενη πρόταση.
1. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση της αίτησης καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει χωρητικότητα πρόσβασης και ότι η σύνδεση είναι εφικτή, ο διαχειριστής του συστήματος ενημερώνει τον αιτούντα για την πρότασή του. Το περιεχόμενο της εν λόγω πρότασης καθορίζεται από την Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής

α) Η προτεινόμενη χωρητικότητα πρόσβασης.

β) τις τεχνικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν τεχνικά το σημείο σύνδεσης, οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον την τάση και τη θέση.

γ) Η μέγιστη ισχύς βραχυκύκλωσης σχεδιασμού, για τον υπολογισμό του διακόπτη προστασίας, και η ελάχιστη ισχύς βραχυκύκλωσης, για τον υπολογισμό των επιτρεπόμενων διακυμάνσεων της τάσης στο σημείο σύνδεσης.

δ) Οι περιπτώσεις στις οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 2 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου, το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου στο προτεινόμενο σημείο σύνδεσης μπορεί να περιοριστεί προσωρινά, ιδίως εκείνες που, κατά περίπτωση, μπορεί να προκύψουν από συνθήκες λειτουργίας ή ανάγκες συντήρησης και ανάπτυξης του δικτύου.

ε) Τις τεχνικές συνθήκες και απαιτήσεις των γραμμών εκκένωσης ή των γραμμών εισερχόμενης σύνδεσης με τον υποσταθμό στον οποίο συνδέεται.

στ) Τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών που απαιτούνται για τη σύνδεση με το δίκτυο.

2. Επιπλέον, στην περίπτωση των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η τεκμηρίωση που αναφέρεται στο προηγούμενο τμήμα πρέπει να συνοδεύεται από πληροφορίες σχετικά με άλλες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις οποίες έχει χορηγηθεί πρόσβαση στον ίδιο κόμβο ή στην ίδια θέση, όταν η προηγούμενη συμφωνία με τους ιδιοκτήτες των εν λόγω εγκαταστάσεων για την από κοινού χρήση των εγκαταστάσεων εκκένωσης μπορεί να θέσει ως προϋπόθεση την έναρξη ισχύος της πρόσβασης στο δίκτυο.

3. Με εξαίρεση τις προθεσμίες, οι οποίες διέπονται από το άρθρο 13, οι τεχνικές προδιαγραφές σύνδεσης που καταρτίζει ο διαχειριστής του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου τμήματος, πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα, όπως ισχύουν σε κάθε περίπτωση:

α) Στην περίπτωση των καταναλωτών, στις διατάξεις των κεφαλαίων VI και VII του βασιλικού διατάγματος 1048/2013, της 27ης Δεκεμβρίου, το οποίο καθορίζει τη μεθοδολογία υπολογισμού της αμοιβής για τη δραστηριότητα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

β) Στην περίπτωση των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκαταναλωτών από την πλευρά της παραγωγής, στις διατάξεις του άρθρου 6 του βασιλικού διατάγματος 1699/2011, της 18ης Νοεμβρίου, το οποίο ρυθμίζει τη σύνδεση στο δίκτυο των μικρών εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ή στη δέκατη τρίτη συμπληρωματική διάταξη του βασιλικού διατάγματος 1955/2000, της 1ης Δεκεμβρίου, το οποίο ρυθμίζει τις δραστηριότητες μεταφοράς, διανομής, εμπορίας, προμήθειας και τις διαδικασίες αδειοδότησης των εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

4. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι τεχνικοί όροι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο συνοδεύονται από λεπτομερή οικονομικό προϋπολογισμό που καταρτίζει ο διαχειριστής του δικτύου για την τήρηση των τεχνικών όρων και για την εκτέλεση κάθε ενέργειας που είναι αναγκαία για να καταστεί η φυσική σύνδεση αποτελεσματική.

5. Με εξαίρεση τις προθεσμίες, οι οποίες διέπονται από το άρθρο 13, ο οικονομικός προϋπολογισμός που υποβάλλει ο διαχειριστής του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου τμήματος, πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες διατάξεις, όπως ισχύουν σε κάθε περίπτωση:

(α) Στην περίπτωση των καταναλωτών, στις διατάξεις των κεφαλαίων VI και VII του βασιλικού διατάγματος 1048/2013, της 27ης Δεκεμβρίου.

β) Στην περίπτωση των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκαταναλωτών από την πλευρά της παραγωγής, στις διατάξεις του άρθρου 6 του βασιλικού διατάγματος 1699/2011, της 18ης Νοεμβρίου, το οποίο ρυθμίζει τη σύνδεση στο δίκτυο των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μικρής ισχύος, ή στη δέκατη τρίτη συμπληρωματική διάταξη του βασιλικού διατάγματος 1955/2000, της 1ης Δεκεμβρίου, το οποίο ρυθμίζει τις δραστηριότητες μεταφοράς, διανομής, εμπορίας, προμήθειας και τις διαδικασίες αδειοδότησης των εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας, ανάλογα με την περίπτωση.

γ) Τα οικονομικά κριτήρια που καθορίζονται από την Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33.11 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου.

6. Ο οικονομικός προϋπολογισμός που καταρτίζεται από τον ιδιοκτήτη του δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου τμήματος, κοινοποιείται στον αιτούντα από τον διαχειριστή του δικτύου ταυτόχρονα με τους τεχνικούς όρους που αναφέρονται στο πρώτο τμήμα.

7. Εκτός εάν ζητηθεί ρητά από τον αιτούντα, ο οικονομικός προϋπολογισμός δεν περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις τις οποίες, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, ο ιδιοκτήτης του δικτύου δεν υποχρεούται να αναπτύξει. Το ρητό αίτημα του αιτούντος υποβάλλεται κατά την υποβολή της αίτησης που κινεί τη διαδικασία πρόσβασης και σύνδεσης ή, εάν απαιτείται διόρθωση της κατάστασης από τον αιτούντα, κατά την αποστολή των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση της απαίτησης διόρθωσης.

8. Όταν απαιτούνται νέες εγκαταστάσεις στο δίκτυο μεταφοράς ή διανομής, ο προϋπολογισμός υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τόσο το κόστος κατασκευής όσο και τις άλλες δαπάνες που είναι αναγκαίες για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων που αποτελούν αντικείμενο της αίτησης πρόσβασης και σύνδεσης.

9. Στην περίπτωση των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η κοινοποίηση που πραγματοποιείται από τον διαχειριστή του δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνει την κατηγορία που αντιστοιχεί στην απόδοση σε καθεμία από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που απαρτίζουν την εγκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/631, της 14ης Απριλίου, και του βασιλικού διατάγματος 647/2020, της 7ης Ιουλίου.

Άρθρο 13. Προθεσμίες για την υποβολή της προκαταρκτικής πρότασης.
1. Σε γενικές γραμμές, η μέγιστη προθεσμία για να κοινοποιήσει ο διαχειριστής του δικτύου στον αιτούντα το αποτέλεσμα της ανάλυσης της αίτησής του, συνοδευόμενη από τους τεχνικούς και οικονομικούς όρους της, είναι η εξής

α) Για εγκαταστάσεις των οποίων το σημείο σύνδεσης με το δίκτυο διανομής βρίσκεται σε τάση μικρότερη του 1 kV:

1) Όταν ζητείται προμήθεια έως 15 kW στην οποία δεν είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση νέων εγκαταστάσεων επέκτασης του δικτύου: πέντε ημέρες.

2) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις: δεκαπέντε ημέρες.

β) Για εγκαταστάσεις που έχουν σημείο σύνδεσης με το δίκτυο διανομής σε τάση ίση ή μεγαλύτερη από 1 kV και μικρότερη από 36 kV: τριάντα ημέρες.

γ) Για εγκαταστάσεις με σημείο σύνδεσης με το δίκτυο διανομής σε τάση ίση ή μεγαλύτερη από 36 kV: σαράντα ημέρες.
δ) Για εγκαταστάσεις με σημείο σύνδεσης με το δίκτυο μεταφοράς: εξήντα ημέρες.

Οι προαναφερόμενες προθεσμίες υπολογίζονται από την ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή προς επεξεργασία.

2. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων για τις οποίες η ανάλυση της αίτησής τους για χορήγηση άδειας πρόσβασης και σύνδεσης απαιτεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βασιλικού διατάγματος, έκθεση αποδοχής από τον διαχειριστή του ανάντη συστήματος, οι μέγιστες προθεσμίες που καθορίζονται στο παρόν άρθρο αυξάνονται κατά την προθεσμία που καθορίζεται για την υποβολή της αντίστοιχης έκθεσης αποδοχής.

Άρθρο 14. Αποδοχή της πρότασης.
1. Αφού παραλάβει την πρόταση για το σημείο σύνδεσης και τους τεχνικούς και οικονομικούς όρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, ο αιτών ενημερώνει τον διαχειριστή του συστήματος εάν αποδέχεται ή όχι την πρόταση, εντός μέγιστης προθεσμίας τριάντα ημερών.

2. Εάν ο αιτών δεν έχει αποστείλει την απάντησή του στον διαχειριστή του συστήματος εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, αυτό θεωρείται ως μη αποδοχή του προτεινόμενου σημείου ή της προτεινόμενης λύσης.

3. Σε περίπτωση διαφωνίας με την τεχνική ή την οικονομική λύση ή και με τις δύο, ο αιτών μπορεί, εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο πρώτο τμήμα, να ενημερώσει τον διαχειριστή του συστήματος και να ζητήσει επανεξέταση συγκεκριμένων πτυχών των τεχνικών ή οικονομικών συνθηκών στο σημείο σύνδεσης που αναλύεται, και πρέπει να συμμορφωθεί με τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις τεκμηρίωσης που καθορίζονται από τον διαχειριστή του συστήματος, εντός μέγιστης προθεσμίας δέκα ημερών. Η μη συμμόρφωση με την απαίτηση εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας θεωρείται ως μη αποδοχή του προτεινόμενου σημείου ή της προτεινόμενης λύσης.

4. Ο διαχειριστής του συστήματος απαντά στην αίτηση αναθεώρησης εντός δεκαπέντε ημερών το πολύ. Για τους σκοπούς αυτούς, η προθεσμία θεωρείται ότι αρχίζει μετά την ικανοποίηση του αιτήματος για πρόσθετες πληροφορίες, εάν υπάρχουν, που ζητήθηκαν από τον διαχειριστή του συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου τμήματος.

5. Αφού λάβει την απάντηση του φορέα εκμετάλλευσης δικτύου στην αίτηση επανεξέτασης, ο αιτών απαντά με την αποδοχή του εντός της ίδιας προθεσμίας που ορίζεται στην πρώτη παράγραφο. Η μη αποστολή της εν λόγω απάντησης εντός της προθεσμίας θεωρείται ότι δεν γίνεται αποδεκτή η προτεινόμενη θέση ή η προτεινόμενη λύση.

6. Η μη αποδοχή από τον αιτούντα εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης για τις άδειες πρόσβασης και σύνδεσης και την επιστροφή της κατατεθείσας οικονομικής εγγύησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος βασιλικού διατάγματος.

7. Στις περιπτώσεις στις οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βασιλικού διατάγματος, ο οικονομικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει το μέρος των εγκαταστάσεων που δεν υποχρεούται να αναπτύξει ο ιδιοκτήτης του δικτύου, η αποδοχή της οικονομικής πρότασης δεν συνεπάγεται, σε καμία περίπτωση, ότι ο αιτών αποδέχεται ότι ο ιδιοκτήτης του δικτύου είναι αυτός που θα εκτελέσει τις εν λόγω εγκαταστάσεις. Η εν λόγω αποδοχή γίνεται ρητά σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που καθορίζονται σχετικά στους κανονισμούς που αναφέρονται στις παραγράφους α) και β) του άρθρου 12.5 του παρόντος βασιλικού διατάγματος.

8. Η επανεξέταση προηγούμενης πρότασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου τρία του παρόντος άρθρου, αναστέλλει τις προθεσμίες των διαδικασιών που αφορούν άλλες αιτήσεις πρόσβασης και σύνδεσης, όταν οι διαδικασίες αυτές ενδέχεται να επηρεαστούν από το αποτέλεσμα της επανεξέτασης. Η αναστολή λήγει όταν ο αιτών αποφασίσει εάν θα αποδεχθεί ή όχι την προτεινόμενη επανεξέταση ή, εάν ο αιτών δεν αποφασίσει ρητά, όταν λήξει η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 5.

9. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων παραγωγής ή ζήτησης σε σημεία τάσης ίσα ή χαμηλότερα των 36 kV, η πρόταση δεν θεωρείται αποδεκτή έως ότου ο αιτών υπογράψει προηγουμένως συμφωνία πληρωμής για την υποδομή που θα αναπτυχθεί από τον ιδιοκτήτη του δικτύου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Άρθρο 15. Έκδοση αδειών πρόσβασης και σύνδεσης.
1. Μετά την αποδοχή από τον αιτούντα του σημείου σύνδεσης, των τεχνικών όρων πρόσβασης και σύνδεσης και των οικονομικών όρων σύνδεσης, ο διαχειριστής του συστήματος και ο ιδιοκτήτης του δικτύου εκδίδουν τις αντίστοιχες άδειες πρόσβασης και σύνδεσης, αντίστοιχα.

2. Ο διαχειριστής του δικτύου κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο τις άδειες πρόσβασης και σύνδεσης που εκδίδονται εντός μέγιστης προθεσμίας είκοσι ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης στον διαχειριστή του δικτύου της αποδοχής του αιτούντος ή, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας πληρωμής που αναφέρεται στο τμήμα εννέα του προηγούμενου άρθρου.

3. Οι άδειες πρόσβασης και σύνδεσης περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που καθορίζει η Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33.11 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου.

4. Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής με σύνδεση στο δίκτυο μεταφοράς ενημερώνουν τον διαχειριστή του συστήματος σχετικά με την επίλυση των διαδικασιών για την απόκτηση αδειών πρόσβασης και σύνδεσης για τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος βασιλικού διατάγματος, σύμφωνα με τον μηχανισμό, την υποστήριξη και τη μορφή που ορίζει ο διαχειριστής του συστήματος.

Στην περίπτωση των εγκαταστάσεων κατανάλωσης, η ανωτέρω υποχρέωση περιορίζεται στις εγκαταστάσεις που συνδέονται σε επίπεδο τάσης όπου υπάρχει ή σχεδιάζεται απευθείας μετασχηματισμός στο δίκτυο μεταφοράς και των οποίων η ισχύς που συνδέεται με τα δικαιώματα επέκτασης είναι ίση ή μεγαλύτερη από 20 MW. Οι υποχρεώσεις αυτές θεωρείται ότι έχουν εκπληρωθεί όταν ο διαχειριστής του συστήματος και ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς πρέπει να ενημερωθούν για την επίλυση μιας διαδικασίας πρόσβασης και σύνδεσης δυνάμει των διατάξεων του τμήματος πέντε του παρόντος άρθρου.

5. Όταν η διαδικασία για την απόκτηση αδειών πρόσβασης και σύνδεσης απαιτεί έκθεση αποδοχής, ο διαχειριστής του ανάντη συστήματος ενημερώνει τον διαχειριστή του ανάντη συστήματος για το αποτέλεσμα της σχετικής διαδικασίας για την απόκτηση αδειών πρόσβασης και σύνδεσης. Από την πλευρά του, ο διαχειριστής του ανάντη συστήματος ενημερώνει τον διαχειριστή του ανάντη συστήματος ο οποίος, κατά περίπτωση, έχει ζητήσει έκθεση αποδοχής της εν λόγω διαδικασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Σύντομη διαδικασία και εξαιρέσεις
Άρθρο 16. Σύντομη διαδικασία.
1. Τα μέρη που πληρούν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις είναι επιλέξιμα για συνοπτική διαδικασία για την απόκτηση αδειών πρόσβασης και σύνδεσης:

α) Παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 15 kW και οι οποίοι δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόκτησης της εν λόγω άδειας, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17.

β) Οι καταναλωτές χαμηλής τάσης που υποβάλλουν αίτηση για νέο σημείο σύνδεσης με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 15 kW και οι οποίοι δεν απαλλάσσονται από τη λήψη της εν λόγω άδειας, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17.

γ) Οι καταναλωτές χαμηλής τάσης που υποβάλλουν αίτηση για επέκταση ισχύος σε υφιστάμενη παροχή, της οποίας η τελική ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW και δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης της εν λόγω άδειας, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17.

2. Η συνοπτική διαδικασία για τη χορήγηση αδειών διέπεται από τις ίδιες αρχές με τη γενική διαδικασία, αν και οι προθεσμίες μειώνονται κατά το ήμισυ.

3. Η εφαρμογή της ταχείας διαδικασίας, όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο, καθορίζεται από τον διαχειριστή του συστήματος βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, χωρίς να είναι απαραίτητο να το συμπεριλάβει ο αιτών στην αίτησή του.

Άρθρο 17. Εξαιρέσεις από την απόκτηση αδειών πρόσβασης και σύνδεσης.
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της δεύτερης συμπληρωματικής διάταξης του βασιλικού διατάγματος-νόμου 15/2018, της 5ης Οκτωβρίου, απαλλάσσονται από τη λήψη αδειών πρόσβασης και σύνδεσης οι ακόλουθοι:

α) Οι εγκαταστάσεις παραγωγής των καταναλωτών που καλύπτονται από τον τρόπο αυτοκατανάλωσης χωρίς πλεόνασμα.

β) Στις μορφές αυτοκατανάλωσης με πλεόνασμα, οι εγκαταστάσεις παραγωγής ισχύος ίσης ή μικρότερης των 15 kW, οι οποίες βρίσκονται σε ανεπτυγμένη γη που διαθέτει τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες που απαιτούνται από την πολεοδομική νομοθεσία.

2. Επιπλέον, οι καταναλωτές που πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του βασιλικού διατάγματος 1048/2013, της 27ης Δεκεμβρίου, απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης αδειών πρόσβασης και σύνδεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Διαγωνισμοί χωρητικότητας πρόσβασης

Άρθρο 18. Διεξαγωγή διαγωνισμών δυναμικότητας πρόσβασης σε ορισμένους κόμβους του δικτύου μεταφοράς για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 33 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου, με απόφαση του Υπουργού Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικής Πρόκλησης, μετά από έκθεση της Κυβερνητικής Εντεταλμένης Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, μπορούν να προκηρύσσονται διαγωνισμοί δυναμικότητας πρόσβασης σε συγκεκριμένο κόμβο του δικτύου μεταφοράς για νέες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές πρωτογενούς ενέργειας και για εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

2. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο μπορούν να διενεργούνται για συγκεκριμένους κόμβους του δικτύου μεταφοράς, εκτός από εκείνους που θεωρούνται απλώς μεταβατικοί κόμβοι, οι οποίοι μπορούν να περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ομάδες:

i. Ομάδα 1. Νέοι κόμβοι που εισάγονται μέσω μιας νέας διαδικασίας σχεδιασμού του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή μέσω τροποποίησης συγκεκριμένων πτυχών του ισχύοντος σχεδίου.

ii. Ομάδα 2. Κόμβοι στους οποίους απελευθερώνεται χωρητικότητα πρόσβασης ως αποτέλεσμα των διατάξεων του άρθρου 1 του βασιλικού διατάγματος 23/2020 της 23ης Ιουνίου ή για άλλους λόγους.

iii. Ομάδα 3. Κόμβοι στους οποίους προκύπτει νέα δυναμικότητα ως αποτέλεσμα κανονιστικών αλλαγών στα κριτήρια υπολογισμού της δυναμικότητας πρόσβασης ή λόγω βελτιώσεων στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής.

Επιπλέον, πρέπει να πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Στην περίπτωση των κόμβων της ομάδας 1, ο αριθμός των αιτήσεων πρόσβασης που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού στους κόμβους που έχουν ηλεκτρική σύνδεση με τον νέο σχεδιαζόμενο κόμβο ή στις γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέουν τους εν λόγω κόμβους μεταξύ τους, ήταν μεγαλύτερος από το πενταπλάσιο του ορίου της αποδεσμευμένης χωρητικότητας πρόσβασης που αναφέρεται στο τρίτο τμήμα του παρόντος άρθρου.

β) Στην περίπτωση κόμβων των ομάδων 2 και 3, εάν συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
1) ο αριθμός των αιτήσεων πρόσβασης κατά τη διάρκεια των δύο ετών πριν από την αποδέσμευση ή την εμφάνιση της δυναμικότητας ήταν μεγαλύτερος από το τριπλάσιο του ορίου της αποδέσμευσης της δυναμικότητας πρόσβασης που αναφέρεται στο τμήμα τρία του παρόντος άρθρου,

2.) ο αριθμός των αιτήσεων πρόσβασης κατά τα δύο έτη πριν από την αποδέσμευση ή την εμφάνιση δυναμικότητας σε κόμβους του συστήματος μεταφοράς που συνδέονται ηλεκτρικά με τον κόμβο στον οποίο αποδεσμεύεται η δυναμικότητα ήταν μεγαλύτερος από το πενταπλάσιο του ορίου της αποδεσμευμένης δυναμικότητας πρόσβασης που αναφέρεται στο τμήμα τρία του παρόντος άρθρου,

3.) στον εν λόγω κόμβο έχουν διεξαχθεί άλλοι διαγωνισμοί στους οποίους η χωρητικότητα των υποβληθεισών αιτήσεων ήταν μεγαλύτερη από το τριπλάσιο της χωρητικότητας πρόσβασης που προκηρύχθηκε για τον εν λόγω κόμβο,

4.) ο αριθμός των αιτήσεων πρόσβασης που υποβλήθηκαν σε προσφορές δυναμικότητας σε ηλεκτρικά συνδεδεμένους κόμβους του συστήματος μεταφοράς, στον κόμβο όπου αποδεσμεύεται η δυναμικότητα, ήταν μεγαλύτερος από τρεις φορές η δυναμικότητα πρόσβασης που ζητήθηκε στις προσφορές για τους εν λόγω κόμβους.

3. Σε κάθε περίπτωση, για την προκήρυξη διαγωνισμών στους κόμβους που αναφέρονται στο προηγούμενο τμήμα, πρέπει να τηρείται ότι η διαθεσιμότητα, η απελευθέρωση ή η ικανότητα που αναδύεται στους κόμβους, ανάλογα με την περίπτωση, είναι ίση ή μεγαλύτερη από 100 MW, στην περίπτωση κόμβων που βρίσκονται στο ηλεκτρικό σύστημα της χερσονήσου, ή ίση ή μεγαλύτερη από 50 MW, σε κόμβους που βρίσκονται σε μη χερσονήσια εδάφη.

Αρθρο 19. Κριτήρια που εφαρμόζονται στις προσφορές.
1. Οι διαγωνισμοί που διοργανώνονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) Το προς ανάθεση περιουσιακό στοιχείο είναι η ικανότητα πρόσβασης για την εκκένωση ηλεκτρικής ενέργειας, εκφρασμένη σε MW.

β) Οι συμμετέχοντες πρέπει να ενδιαφέρονται για την κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές πρωτογενούς ενέργειας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν και εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

γ) Μπορούν να αναφέρονται στο σύνολο ή σε μέρος της διαθέσιμης χωρητικότητας πρόσβασης του κόμβου.

δ) Για τη διαδικασία υποβολής προσφορών ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια:

1) Προσωρινά κριτήρια, τα οποία χρησιμεύουν για την ιεράρχηση εκείνων των έργων που αρχίζουν να εγχέουν ενέργεια στο δίκτυο νωρίτερα και τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην κανονικότητα ή την ποιότητα του εφοδιασμού ή στη βιωσιμότητα και την οικονομική αποδοτικότητα του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

2) Κριτήρια που σχετίζονται με την τεχνολογία παραγωγής, τα οποία χρησιμεύουν για την ιεράρχηση των έργων που μπορούν να μεγιστοποιήσουν τον όγκο ανανεώσιμης ενέργειας που μπορεί να ενσωματωθεί στο δίκτυο υπό ασφαλείς συνθήκες για το σύστημα και που μπορούν να συμβάλουν στην κανονικότητα ή την ποιότητα του εφοδιασμού ή στη βιωσιμότητα και την οικονομική αποδοτικότητα του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

3) Οι διαγωνισμοί μπορούν επίσης να ενσωματώνουν τεχνικά κριτήρια που χρησιμεύουν για την κατά προτεραιότητα χορήγηση πρόσβασης σε έργα που ενσωματώνουν τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη φάση Ε&Α&Α, προκειμένου να αποδειχθεί ότι η παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές μπορεί να ενσωματωθεί στο δίκτυο υπό ασφαλείς συνθήκες για το σύστημα, να αναλυθεί η συμβολή της στην κανονικότητα και την ποιότητα του εφοδιασμού και εάν οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να συμβάλουν στη βιωσιμότητα και την οικονομική αποδοτικότητα του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Σε καμία περίπτωση η ισχύς που δεσμεύεται σε μια προσφορά για αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις Ε&Α&Ι δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 MW ανά κόμβο δικτύου.

2. Το διάταγμα που αναφέρεται στο άρθρο 18.1 δημοσιεύεται στην "Επίσημη Εφημερίδα του Κράτους" και καθορίζει:

α) Προθεσμία από την οποία ο επιτυχών προσφέρων θα πρέπει να έχει αρχίσει να εγχέει ενέργεια από την κατακυρωθείσα εγκατάσταση.

β) Οι ημερήσιες κυρώσεις για τη μη έγχυση ενέργειας από την επιχορηγούμενη μονάδα, οι οποίες δεν μπορούν να είναι μικρότερες από το 25% του κόστους της εκτιμώμενης ενέργειας που δεν παράγεται. Για τους σκοπούς αυτούς, η τιμή της ενέργειας λαμβάνεται ως η μέση ημερήσια ωριαία τιμή κατά την περίοδο κατά την οποία δεν εγχέεται ενέργεια. Ομοίως, η εκτίμηση της ημερήσιας ενέργειας που δεν παράγεται είναι το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού της εγκατεστημένης ισχύος με το αποτέλεσμα της διαίρεσης των ετήσιων ισοδύναμων ωρών της εγκατάστασης με τον αριθμό των ημερών του έτους. Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή αυτών των κυρώσεων θεωρείται ρευστοποιήσιμο εισόδημα του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

γ) Τεχνικά ή/και οικονομικά κριτήρια ισοβαθμίας.

3. Για τους σκοπούς των διατάξεων του τμήματος 2.β), κάθε συμμετέχων παρέχει εγγύηση στο Γενικό Ταμείο Καταθέσεων για ποσό ισοδύναμο με την ποινή για τις καθυστερήσεις στην έγχυση ενέργειας.

Οι εγγυήσεις αυτές πρέπει να επαρκούν για την κάλυψη της ποινής για τη μη συμμόρφωση με την έγχυση ενέργειας σε περίπτωση που ο επιτυχών προσφέρων δεν τηρήσει την προθεσμία για την έγχυση ενέργειας στο δίκτυο για την οποία έχει δεσμευτεί. Η περίοδος μη συμμόρφωσης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό αυτών των εγγυήσεων θα είναι η περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας για την οποία ο επιτυχών προσφέρων έχει δεσμευτεί και της μέγιστης περιόδου για τη διαπίστωση της απόκτησης της οριστικής διοικητικής άδειας λειτουργίας, χωρίς τη λήξη των αδειών πρόσβασης και σύνδεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του βασιλικού διατάγματος 23/2020, της 23ης Δεκεμβρίου.

Η μη τήρηση των δεσμεύσεων έγχυσης και πληρωμής, σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων, οδηγεί στην εκτέλεση των εγγυήσεων υπέρ του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τον υπολογισμό του προστίμου που πρέπει να καλυφθεί από τις εγγυήσεις εφαρμόζονται οι καλύτερες τιμές των προθεσμιακών συμβολαίων που συλλέγει ο διαχειριστής της ιβηρικής αγοράς για την εν λόγω περίοδο, όπως ορίζεται στη διαταγή.

Αρθρο 20. Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμών.
1. Ο διαχειριστής του συστήματος δεν μπορεί να χορηγήσει δυναμικότητα πρόσβασης με την εφαρμογή του κριτηρίου χρονικής προτεραιότητας που ορίζεται στο άρθρο 7 για τη δυναμικότητα που είναι διαθέσιμη ή που αποδεσμεύεται για οποιονδήποτε από τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 18.2 κατά τον μήνα κατά τον οποίο αποδεσμεύεται.

Όταν ένας κόμβος πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18.2, ο διαχειριστής του συστήματος απορρίπτει νέες αιτήσεις στον εν λόγω κόμβο και αναστέλλει τις διαδικασίες πρόσβασης στον εν λόγω κόμβο, στις οποίες εφαρμόζει τα γενικά κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 7, και δεν εκδίδει εκθέσεις αποδοχής επί αιτήσεων πρόσβασης σε μεταγενέστερους κόμβους, όταν η χορήγηση αδειών πρόσβασης ή η έκδοση των εν λόγω εκθέσεων εξαρτάται από τη διαθέσιμη ή αποδεσμευμένη χωρητικότητα πρόσβασης στον κόμβο.

Η μη έκδοση των εκθέσεων αποδοχής που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή των διαδικασιών χορήγησης των αδειών πρόσβασης και σύνδεσης που εξαρτώνται από την έκδοση των εν λόγω εκθέσεων.

Ο διαχειριστής του συστήματος ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη για την αναστολή ή, κατά περίπτωση, την αδυναμία έκδοσης εκθέσεων ως αποτέλεσμα των διατάξεων του παρόντος τμήματος.

2. Οι ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των οποίων οι αιτήσεις πρόσβασης και σύνδεσης αναστέλλονται ως αποτέλεσμα των διατάξεων του παρόντος άρθρου μπορούν να ανακαλέσουν τις αιτήσεις τους, με την έννοια ότι, για τους σκοπούς των παρεχόμενων εγγυήσεων, η ανάκληση οφείλεται σε λόγους που δεν ελέγχονται από τον εν λόγω ιδιοκτήτη, και ο αρμόδιος φορέας επιστρέφει τις εν λόγω εγγυήσεις.

Η απόσυρση για τους προαναφερόμενους λόγους δεν είναι ασυμβίβαστη με τη δυνατότητα υποβολής της πρότασής τους στον διαγωνισμό.

3. Την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, ο διαχειριστής του συστήματος αποστέλλει στον Υπουργό Ενέργειας έκθεση στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς οι κόμβοι που πληρούν οποιοδήποτε από τα κριτήρια του άρθρου 18. 2 προκειμένου να συμπεριληφθούν στις ομάδες 2 και 3, με αναφορά του συγκεκριμένου λόγου για την απελευθέρωση ή την εμφάνιση δυναμικότητας, ιδίως εάν οφείλεται στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 της βασιλικής νομοθετικής απόφασης 23/2020, της 23ης Ιουνίου, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τη δυναμικότητα που απελευθερώθηκε ή που προέκυψε, καθώς και τη νέα δυναμικότητα πρόσβασης του κόμβου που προκύπτει από τη συνεκτίμηση της δυναμικότητας αυτής.

Ομοίως, η έκθεση του διαχειριστή του συστήματος περιλαμβάνει κατάλογο των κόμβων που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 18.2 προκειμένου να συμπεριληφθούν στην ομάδα 1, με λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθέσιμη χωρητικότητα πρόσβασης σε καθέναν από αυτούς.

Η έκθεση αυτή αναφέρει επίσης εάν κάποιος από τους κόμβους που ανήκουν στις ανωτέρω ομάδες πληροί ή όχι τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 18 για τη διενέργεια διαγωνισμού.

4. Εάν η έκθεση του διαχειριστή του συστήματος αναφέρει ότι η διαθέσιμη ή αποδεσμευμένη δυναμικότητα σε έναν κόμβο δεν πληροί το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 18.3, παύει να ισχύει η αδυναμία αποδοχής αιτήσεων, αίρεται η αναστολή των διαδικασιών πρόσβασης και σύνδεσης που προβλέπονται στο δεύτερο τμήμα του παρόντος άρθρου και, από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα κατά τον οποίο αποδεσμεύεται η εν λόγω δυναμικότητα, η δυναμικότητα είναι διαθέσιμη, με την εφαρμογή των γενικών κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 7.

5. Σε περίπτωση που από την έκθεση του διαχειριστή του συστήματος προκύπτει ότι οποιοσδήποτε από τους κόμβους που περιλαμβάνονται στην έκθεση πληροί το όριο για την προκήρυξη διαγωνισμού που αναφέρεται στο άρθρο 18.3, ο Υπουργός Ενέργειας μπορεί, εντός μέγιστης προθεσμίας δύο μηνών, να εκδώσει απόφαση με την οποία να ορίζει ότι, σε ορισμένους κόμβους, θα διεξαχθεί διαγωνισμός δυναμικότητας πρόσβασης, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν βασιλικό διάταγμα. Το εν λόγω ψήφισμα μπορεί επίσης να αναφέρει ρητά σε ποιους κόμβους δεν θα διεξαχθεί διαγωνισμός πρόσβασης. Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός της προαναφερθείσας μέγιστης προθεσμίας των δύο μηνών ή εάν η απόφαση δεν περιλαμβάνει ορισμένους κόμβους, νοείται ότι δεν θα διεξαχθεί διαγωνισμός στους κόμβους αυτούς. Τα ανωτέρω νοούνται με την επιφύλαξη του γεγονότος ότι, εάν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις στους προαναφερόμενους κόμβους πληρούνται εκ νέου σε μεταγενέστερη ημερομηνία και το αναφέρει η έκθεση του διαχειριστή του συστήματος, μπορεί να προκηρυχθεί διαγωνισμός πρόσβασης στους εν λόγω κόμβους.

Η απόφαση του Υπουργού Ενέργειας κοινοποιείται στον διαχειριστή του συστήματος και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η χωρητικότητα πρόσβασης που απελευθερώνεται ή βγαίνει στην επιφάνεια στους κόμβους στους οποίους έχει συμφωνηθεί διαγωνισμός προστίθεται στην αρχική χωρητικότητα που οδήγησε στην απόφαση και προορίζεται για τον διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί, και ως εκ τούτου η χωρητικότητα αυτή δεν μπορεί να κατακυρωθεί με την εφαρμογή του γενικού κριτηρίου του άρθρου 7.

Στους κόμβους για τους οποίους δεν προκηρύσσεται διαγωνισμός, η δεσμευμένη δυναμικότητα καθίσταται διαθέσιμη για κατακύρωση, με την εφαρμογή του γενικού κριτηρίου του άρθρου 7.

Ο διαχειριστής του συστήματος αποστέλλει στον Υπουργό Ενέργειας όλες τις πληροφορίες που ο τελευταίος μπορεί να ζητήσει για τη διενέργεια των διαγωνισμών, ιδίως εκείνες που αφορούν τη συνολική δεσμευμένη δυναμικότητα σε κάθε κόμβο.

Η δεσμευμένη δυναμικότητα που συσσωρεύεται για τους σκοπούς μιας μελλοντικής διαδικασίας υποβολής προσφορών διατηρείται μέχρι την έγκριση της εντολής προκήρυξης της διαδικασίας υποβολής προσφορών.

6. Το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικής Πρόκλησης μπορεί να συμπεριλάβει στην προκήρυξη διαγωνισμού το σύνολο ή μέρος των κόμβων για τους οποίους ο Υπουργός Ενέργειας έχει προκηρύξει διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση, η εντολή προκήρυξης διαγωνισμού εκδίδεται εντός μέγιστης προθεσμίας δέκα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Υπουργού Ενέργειας με την οποία ανακοινώνεται η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού.

7. Οι εγκαταστάσεις στις οποίες κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί που διοργανώνονται βάσει του παρόντος κεφαλαίου υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση των αντίστοιχων αδειών πρόσβασης και σύνδεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βασιλικού διατάγματος, μολονότι το κριτήριο της χρονικής προτεραιότητας που ορίζεται στο πρώτο τμήμα του άρθρου 7 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή.

8. Η μη αποδοχή από τον υπερθεματιστή των τεχνικών και οικονομικών όρων που απορρέουν από τη διαδικασία πρόσβασης και σύνδεσης έχει τις συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο 14, με την επιφύλαξη των συνεπειών που απορρέουν από τη μη τήρηση των όρων που συνοδεύουν την προσφορά.

9. Για τον καθορισμό της χωρητικότητας πρόσβασης που μπορεί να χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη διαθέσιμη χωρητικότητα πρόσβασης. Αυτή η μέγιστη χωρητικότητα πρόσβασης καθορίζεται από τον διαχειριστή του συστήματος κατ' εφαρμογή των τεχνικών κριτηρίων πρόσβασης που καθορίζονται από την Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 11 του νόμου 24/2013 της 26ης Δεκεμβρίου. Για τον σκοπό αυτό, η Γενική Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Ορυχείων μπορεί να ζητήσει από τον διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς την υπάρχουσα δυναμικότητα στους κόμβους του δικτύου σε εφαρμογή των τεχνικών κριτηρίων που καθορίζονται από την Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού.

10. Η Γενική Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Ορυχείων αποστέλλει στον διαχειριστή του συστήματος τις πληροφορίες σχετικά με τη χωρητικότητα των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σε κάθε έναν από τους κόμβους που περιλαμβάνονται σε διαγωνισμό, αναφέροντας εάν η εν λόγω χωρητικότητα επιτρέπει το συμπέρασμα ότι οι εν λόγω κόμβοι είναι πιθανό να συμπεριληφθούν σε μελλοντικούς διαγωνισμούς, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην ενότητα β)2.º της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 18.2.

Οι ανωτέρω πληροφορίες αποστέλλονται εντός μέγιστης προθεσμίας ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων που ορίζεται στη διαταγή προκήρυξης του διαγωνισμού για τη χωρητικότητα πρόσβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Ενέργειες μετά τη λήψη των αδειών πρόσβασης και σύνδεσης Άρθρο 21. Τεχνική σύμβαση για την πρόσβαση στο δίκτυο.

1. Μόλις εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες πρόσβασης και σύνδεσης σε σημείο δικτύου μιας εγκατάστασης και ληφθούν οι διοικητικές άδειες για την εν λόγω εγκατάσταση που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών σύνδεσής της, οι καταναλωτές, οι παραγωγοί και οι διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας υπογράφουν σύμβαση τεχνικής πρόσβασης, με τον ιδιοκτήτη του δικτύου στο οποίο βρίσκεται το σημείο σύνδεσης, εντός μέγιστης προθεσμίας πέντε μηνών, η οποία διέπει τις τεχνικές σχέσεις μεταξύ των δύο.

2. Το περιεχόμενο της σύμβασης τεχνικής πρόσβασης πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνεται με το περιεχόμενο που, για τους σκοπούς αυτούς, καθορίζεται από την Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33.11 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου.

3. Τυχόν διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με τη σύμβαση τεχνικής πρόσβασης επιλύονται από το ίδιο όργανο που, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 5 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου, είναι αρμόδιο για την επίλυση συγκρούσεων ή διαφορών στην περίπτωση των αδειών σύνδεσης.

4. Η σύμβαση τεχνικής πρόσβασης μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε από τα μέρη, εφόσον υπάρχει ρητή συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις και είναι δυνατή σύμφωνα με τους ισχύοντες τομεακούς κανονισμούς. Η αίτηση τροποποίησης πρέπει να περιλαμβάνει εναλλακτική πρόταση, δεόντως αιτιολογημένη, από το αιτούν μέρος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας σχετικά με την τροποποίηση, κάθε μέρος μπορεί να προσφύγει ενώπιον του ίδιου οργάνου που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.

5. Οι καταναλώσεις που συνδέονται σε τάσεις μικρότερες των 36 kV, οι εγκαταστάσεις παραγωγής για ιδιοκατανάλωση χωρίς πλεονάσματα και οι εγκαταστάσεις παραγωγής με ισχύ ίση ή μικρότερη των 15 kW που βρίσκονται σε αστικοποιημένη γη και έχουν σύμβαση πρόσβασης σε ισχύ για τις συναφείς εγκαταστάσεις κατανάλωσης θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύναψης της αντίστοιχης σύμβασης τεχνικής πρόσβασης με την εταιρεία διανομής.

Άρθρο 22. Σύμβαση πρόσβασης στο δίκτυο για τους καταναλωτές.
1. Οι καταναλωτές συνάπτουν την αντίστοιχη σύμβαση πρόσβασης με την εταιρεία διανομής που αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου, και των άρθρων 59 και 81 του βασιλικού διατάγματος 1955/2000, της 1ης Δεκεμβρίου. Η σύμβαση πρόσβασης περιλαμβάνει τους οικονομικούς όρους που συνδέονται με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων κατανάλωσης που συνδέονται με το δίκτυο μεταφοράς, η επισημοποίηση της σύμβασης πρόσβασης εξαρτάται από την υποβολή της σύμβασης τεχνικής πρόσβασης που έχει υπογραφεί με τον ιδιοκτήτη του δικτύου μεταφοράς.

3. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων κατανάλωσης που συνδέονται με το σύστημα διανομής, η σύμβαση τεχνικής πρόσβασης και η σύμβαση πρόσβασης μπορούν να επισημοποιηθούν σε ένα ενιαίο έγγραφο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Οικονομικές εγγυήσεις και λήξη των αδειών πρόσβασης και σύνδεσης
Άρθρο 23. Οικονομικές εγγυήσεις που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών πρόσβασης και σύνδεσης για εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
1. Για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο αιτών, πριν από την υποβολή της αίτησης πρόσβασης και σύνδεσης με το δίκτυο μεταφοράς ή, κατά περίπτωση, με το δίκτυο διανομής, πρέπει να υποβάλει στον αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης φορέα, αποδεικτικό που πιστοποιεί ότι έχει καταθέσει, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος βασιλικού διατάγματος, χρηματική εγγύηση για ποσό ίσο με 40 €/kW εγκατεστημένης ισχύος.

Στην περίπτωση εγκαταστάσεων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Γενικής Κρατικής Διοίκησης, η εγγύηση αυτή κατατίθεται στο Γενικό Αποθετήριο.

Μετά την έκδοση της άδειας πρόσβασης, εάν αυτή έχει χορηγηθεί για δυναμικότητα μικρότερη από την αιτούμενη, ο κάτοχος της άδειας μπορεί να τροποποιήσει το ποσό της εγγύησης που έχει κατατεθεί για να το προσαρμόσει στη χορηγηθείσα δυναμικότητα.

2. Εγκαταστάσεις με ισχύ ίση ή μικρότερη των 15 kW, ή οι εγκαταστάσεις παραγωγής που προορίζονται για ιδιοκατανάλωση και δεν θεωρούνται εγκαταστάσεις παραγωγής, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής της εγγύησης που αναφέρεται στο προηγούμενο τμήμα, εκτός εάν οι εν λόγω εγκαταστάσεις αποτελούν μέρος ομάδας με ισχύ μεγαλύτερη του 1 MW, σύμφωνα με τον ορισμό της ομάδας που καθορίζεται στο άρθρο 7 του βασιλικού διατάγματος 413/2014, της 6ης Ιουνίου.

3. Η προσκόμιση της απόδειξης διαπίστευσης που αναφέρεται στο πρώτο τμήμα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έναρξη των διαδικασιών πρόσβασης και σύνδεσης από τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς ή, κατά περίπτωση, τον διαχειριστή του συστήματος διανομής. Για το σκοπό αυτό, ο φορέας που είναι αρμόδιος για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης θα αποστείλει στον αιτούντα επιβεβαίωση της ορθής προσκόμισης της εγγύησης από τον αιτούντα.

Για τους ανωτέρω σκοπούς, η προσκόμιση στο φορέα που είναι αρμόδιος για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης του αποδεικτικού που πιστοποιεί την κατάθεση της εγγύησης πρέπει να συνοδεύεται από ρητό αίτημα προς τον εν λόγω φορέα να εκδώσει απόφαση σχετικά με την ορθή κατάθεση της εγγύησης, ώστε να είναι σε θέση να υποβάλει την επιβεβαίωση αυτή στον αρμόδιο διαχειριστή του συστήματος, προκειμένου ο τελευταίος να αποδεχθεί την αίτηση. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει το σύστημα μεταφοράς ή διανομής στο οποίο πρόκειται να ζητηθεί πρόσβαση και σύνδεση. Εάν η αίτηση ή το αποδεικτικό κατάθεσης εγγύησης που τη συνοδεύει δεν είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς, ο αρμόδιος για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης φορέας απαιτεί από τον ενδιαφερόμενο να διορθώσει την κατάσταση. Για τους σκοπούς αυτούς, η ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται ως η ημερομηνία κατά την οποία έγινε η διόρθωση.

Η προθεσμία για να αποφασίσει το αρμόδιο όργανο αν η εγγύηση έχει συσταθεί επαρκώς είναι τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία διόρθωσης της αίτησης. Σύμφωνα με την τρίτη συμπληρωματική διάταξη του νόμου 24/2013 της 26ης Δεκεμβρίου, όταν παρέλθει η προαναφερθείσα προθεσμία χωρίς το αρμόδιο όργανο να αποφανθεί επί της αίτησης, η απόφαση του εν λόγω οργάνου θεωρείται ότι έχει εκδοθεί αρνητικά.

4. Σκοπός της εγγύησης που παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι η χορήγηση της άδειας λειτουργίας.

Η απόδειξη εγγύησης αναφέρει ρητά την αναφορά στο παρόν άρθρο, καθώς και τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία για την εγκατάσταση: τεχνολογία, ονομασία και τοποθεσία του έργου, καθώς και την εγκατεστημένη ισχύ του για σκοπούς αναγνώρισης.

Η τροποποίηση των εγγυήσεων που προσκομίζονται, οποτεδήποτε πριν από την απόκτηση της άδειας λειτουργίας, εάν η τροποποίηση αυτή σημαίνει ότι η εγκατάσταση δεν μπορεί να θεωρηθεί η ίδια για τους σκοπούς της πρόσβασης και της σύνδεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της δέκατης τέταρτης συμπληρωματικής διάταξης του βασιλικού διατάγματος 1955/2000, της 1ης Δεκεμβρίου, συνεπάγεται την αυτόματη απώλεια των αδειών πρόσβασης ή/και σύνδεσης που χορηγήθηκαν ή ζητήθηκαν.

5. Η χρηματοοικονομική εγγύηση ακυρώνεται όταν ο αιτών λάβει την οριστική άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ακύρωση θα γίνεται εντός μέγιστης προθεσμίας τριών μηνών από την αίτηση του αιτούντος που παρέχει την άδεια λειτουργίας.

6. Η λήξη των αδειών πρόσβασης και σύνδεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος βασιλικού διατάγματος συνεπάγεται την άμεση εκτέλεση από τον αρμόδιο για την έκδοση των διοικητικών αδειών φορέα των οικονομικών εγγυήσεων που προσκομίζονται για τη διεκπεραίωση της αίτησης πρόσβασης στο δίκτυο μεταφοράς ή διανομής, ανάλογα με την περίπτωση.

Ωστόσο, ο φορέας που είναι αρμόδιος για την έγκριση της εγκατάστασης μπορεί να απαλλάξει από την εκτέλεση της κατατεθείσας εγγύησης, εάν η λήξη των αδειών πρόσβασης και σύνδεσης οφείλεται σε έκθεση ή απόφαση δημόσιας διοίκησης που εμποδίζει την κατασκευή αυτή, και αυτό έχει ζητηθεί από την τελευταία.

Άρθρο 24. Πληρωμές για ενέργειες που πραγματοποιούνται στα δίκτυα μεταφοράς ή διανομής μετά την απόκτηση αδειών πρόσβασης και σύνδεσης για εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε σημεία τάσης άνω των 36 kV.

Οι κάτοχοι των αδειών πρόσβασης και σύνδεσης για εγκαταστάσεις παραγωγής, των οποίων το σημείο σύνδεσης έχει τάση μεγαλύτερη από 36 kV, καταβάλλουν τις πληρωμές και υπογράφουν τη σύμβαση θέσης σε λειτουργία του έργου που αναφέρεται στο δεύτερο και τρίτο τμήμα της τρίτης συμπληρωματικής διάταξης του βασιλικού διατάγματος 15/2018, της 5ης Οκτωβρίου, εντός των προθεσμιών και υπό τους όρους που προβλέπονται σε αυτό.

Άρθρο 25. Πληρωμές για ενέργειες που πραγματοποιούνται στα δίκτυα μεταφοράς ή διανομής από κατόχους αδειών πρόσβασης και σύνδεσης για εγκαταστάσεις ζήτησης σε σημεία τάσης άνω των 36 kV.

1. Όταν, προκειμένου να επιτραπεί η σύνδεση εγκαταστάσεων ζήτησης με το σύστημα, το σύνολο ή μέρος των εργασιών που εκτελούνται στο σύστημα μεταφοράς ή διανομής πρέπει να πληρωθούν από τους κατόχους των αδειών πρόσβασης και σύνδεσης και οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελεστούν από τον διαχειριστή του συστήματος, οι κάτοχοι των αδειών πρόσβασης και σύνδεσης, των οποίων το σημείο σύνδεσης βρίσκεται σε τάσεις υψηλότερες από 36 kV, υποβάλλουν στον διαχειριστή του συστήματος πληρωμή ύψους 10% της αξίας της επένδυσης των εργασιών που εκτελούνται στο σύστημα, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία λήψης των αδειών.

2. Η αξία της επένδυσης που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο περιλαμβάνει τη θέση σύνδεσης και τις εργασίες ενίσχυσης, προσαρμογής, προσαρμογής ή μεταρρύθμισης των εγκαταστάσεων του δικτύου που είναι απαραίτητες για τη σύνδεση.

3. Σε περίπτωση που οι εργασίες στο δίκτυο δεν πραγματοποιηθούν για λόγους που δεν οφείλονται στον αιτούντα, επιστρέφεται η προκαταβολή που αναφέρεται στο πρώτο τμήμα.

4. Αφού καταβάλει το ποσό που αναφέρεται στο πρώτο τμήμα του παρόντος άρθρου και αφού λάβει προηγούμενη διοικητική άδεια για την εγκατάσταση ζήτησης, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, ο κάτοχος της άδειας πρόσβασης και σύνδεσης υπογράφει, εντός τεσσάρων μηνών από το τελευταίο από τα δύο προηγούμενα ορόσημα, σύμβαση θέσης σε λειτουργία του έργου με τον ιδιοκτήτη του δικτύου για τις εγκαταστάσεις δικτύου στις οποίες πρόκειται να συνδεθεί η εγκατάσταση ζήτησης. Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει τις πρόσθετες πληρωμές στα ποσά που αναφέρονται στο πρώτο τμήμα, για την ανάπτυξη και την εκτέλεση των εγκαταστάσεων από τον ιδιοκτήτη του δικτύου, οι οποίες βαρύνουν τα μέρη που επιθυμούν να συνδεθούν στο δίκτυο.

Σε περίπτωση απόσυρσης από τον αιτούντα, οι καταβληθείσες δαπάνες μπορούν να ανακτηθούν, εκτός από τις μη ανακτήσιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τότε από τον ιδιοκτήτη του δικτύου σε σχέση με την επεξεργασία και την κατασκευή των εγκαταστάσεων, και οι άδειες πρόσβασης και σύνδεσης λήγουν.

5. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις που, σύμφωνα με το βασιλικό διάταγμα 1048/2013, της 27ης Δεκεμβρίου, θεωρούνται νέες επεκτάσεις δικτύου και αναπτύσσονται με νομίμως εξουσιοδοτημένη εταιρεία εγκατάστασης διαφορετική από την εταιρεία διανομής ή μεταφοράς, ο κατασκευαστής υποβάλλει στην εν λόγω εταιρεία διανομής ή μεταφοράς, στην οποία ανήκει το δίκτυο στο εν λόγω σημείο, το σχέδιο για τις νέες εγκαταστάσεις επέκτασης δικτύου και το πρόγραμμα εκτέλεσής του εντός των ίδιων προθεσμιών που αναφέρονται στο προηγούμενο τμήμα.

Άρθρο 26. Λήξη των αδειών πρόσβασης και σύνδεσης.
1. Γενικά, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33.8 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου, και του άρθρου 1 του βασιλικού διατάγματος-νόμου 23/2020, της 23ης Ιουνίου, οι άδειες πρόσβασης και σύνδεσης λήγουν:

α) Εάν μετά την παρέλευση πέντε ετών από την απόκτησή τους, οι εγκαταστάσεις στις οποίες αναφέρονται οι εν λόγω άδειες πρόσβασης και σύνδεσης δεν έχουν λάβει τη διοικητική άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση των αδειών πρόσβασης που χορηγούνται για έργα υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αντλησιοταμίευση, η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί, κατόπιν αιτήματος του κατόχου της άδειας, σε επτά έτη.

Ομοίως, και σύμφωνα με το βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 23/2020 της 23ης Ιουνίου, στην περίπτωση των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έλαβαν την άδεια πρόσβασης σε ημερομηνία μεταξύ της 28ης Δεκεμβρίου 2013 και πριν από την έναρξη ισχύος του βασιλικού νομοθετικού διατάγματος 23/2020 της 23ης Ιουνίου, οι ανωτέρω περίοδοι θα υπολογίζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του προαναφερθέντος βασιλικού νομοθετικού διατάγματος.

β) Στην περίπτωση εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν όταν, για λόγους που οφείλονται στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, εκτός από την προσωρινή παύση λειτουργίας, η διοχέτευση ενέργειας στο δίκτυο παύει για περίοδο μεγαλύτερη των τριών ετών.

2. Ομοίως, οι άδειες πρόσβασης και σύνδεσης λήγουν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα διοικητικά ορόσημα που ορίζονται στο άρθρο 1 του βασιλικού διατάγματος-νόμου 23/2020, της 23ης Ιουνίου, εντός των προθεσμιών που ορίζονται σε αυτό.

3. Για τους σκοπούς της τήρησης των διοικητικών ορόσημων που αναφέρονται στο προηγούμενο τμήμα, στην περίπτωση υβριδισμού μιας εγκατάστασης στην οποία έχει ήδη χορηγηθεί άδεια πρόσβασης και η οποία δεν διαθέτει ακόμη την άδεια θέσης σε λειτουργία της αρχικής τεχνολογίας, ο υπολογισμός των προθεσμιών βασίζεται αποκλειστικά στην τεχνολογία που διαθέτει την αρχική άδεια πρόσβασης, Οι προθεσμίες υπολογίζονται από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας πρόσβασης, εκτός εάν η άδεια αποκτήθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του βασιλικού νομοθετικού διατάγματος 23/2020, της 23ης Ιουνίου, οπότε οι προθεσμίες υπολογίζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του προαναφερθέντος βασιλικού νομοθετικού διατάγματος.

4. Εκτός από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, η μη καταβολή των πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 24 προκαλεί τη λήξη των αδειών πρόσβασης και σύνδεσης για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η λήξη των αδειών πρόσβασης και σύνδεσης για τον λόγο αυτό κοινοποιείται από τον ιδιοκτήτη του συστήματος στη διοίκηση που είναι αρμόδια για την έγκριση της εγκατάστασης, καθώς και στον διαχειριστή του συστήματος όπου βρίσκεται το σημείο σύνδεσης στο οποίο αναφέρεται η ληγμένη άδεια πρόσβασης και σύνδεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
υβριδισμός των εγκαταστάσεων.
Άρθρο 27. Υβριδισμός εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χορηγηθείσες άδειες πρόσβασης και σύνδεσης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33.12 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου, οι ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χορηγηθείσες και σε ισχύ άδειες πρόσβασης και σύνδεσης, οι οποίοι υβριδοποιούν τις εν λόγω εγκαταστάσεις με την ενσωμάτωση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές πρωτογενούς ενέργειας ή με την ενσωμάτωση εγκαταστάσεων αποθήκευσης, μπορούν να εκκενώνουν ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας το ίδιο σημείο σύνδεσης και την ίδια χωρητικότητα πρόσβασης που έχουν ήδη χορηγηθεί.

2. Για το σκοπό αυτό, οι κάτοχοι των εν λόγω αδειών υποβάλλουν αίτηση στον αρμόδιο διαχειριστή του δικτύου για την επικαιροποίηση των αδειών πρόσβασης και σύνδεσης. Η αίτηση αυτή δεν απαιτεί τη χορήγηση νέας άδειας πρόσβασης και σύνδεσης και, ως εκ τούτου, δεν εφαρμόζονται τα κριτήρια χρονικής προτεραιότητας που ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1. Ωστόσο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ορόσημα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του βασιλικού διατάγματος 23/2020 της 23ης Ιουνίου, ο διαχειριστής του συστήματος και ο ιδιοκτήτης του συστήματος επαναφέρουν την άδεια πρόσβασης και, κατά περίπτωση, την άδεια σύνδεσης στην αρχική κατάσταση, ενημερώνοντας την αρμόδια αρχή, η οποία προβαίνει στην εκτέλεση των εγγυήσεων που αναφέρονται στο τμήμα 6 του παρόντος άρθρου.

3. Ο υβριδισμός υπό τους όρους του παρόντος άρθρου μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον οι κάτοχοι των αδειών πρόσβασης και σύνδεσης πιστοποιούν στον διαχειριστή του δικτύου ότι η εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτει από τον υβριδισμό πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) Τηρεί τα τεχνικά κριτήρια πρόσβασης και σύνδεσης που προβλέπονται στους αντίστοιχους ισχύοντες κανονισμούς, και ιδίως με εκείνα που η Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού καθορίζει για το σκοπό αυτό στην αντίστοιχη εγκύκλιο.

β) Δεν συνεπάγεται αύξηση της χορηγούμενης χωρητικότητας πρόσβασης κατά τέτοιο ποσό ώστε η εγκατάσταση να μην μπορεί να θεωρηθεί η ίδια, σύμφωνα με τις διατάξεις της δέκατης τέταρτης συμπληρωματικής διάταξης του βασιλικού διατάγματος 1955/2000, της 1ης Δεκεμβρίου.

γ) συμμορφώνεται με τις ισχύουσες τεχνικές απαιτήσεις.

δ) Ο ιδιοκτήτης της έχει ήδη σε ισχύ άδεια πρόσβασης και σύνδεσης για τουλάχιστον μία από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που απαρτίζουν την εγκατάσταση.

ε) Σε καμία περίπτωση η εγκατεστημένη ισχύς της τεχνολογίας για την οποία έχουν χορηγηθεί οι άδειες πρόσβασης και σύνδεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 40% της χωρητικότητας πρόσβασης που χορηγείται στην άδεια πρόσβασης.

στ) συμμορφώνεται, κατά περίπτωση, με τις απαιτήσεις μέτρησης που ορίζονται στο τμήμα 5 του παρόντος άρθρου.

ζ) Οι νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που ενσωματώνονται στην εγκατάσταση συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σύνδεσης που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/631, της 14ης Απριλίου 2016, καθώς και στους κανονισμούς που χρησιμεύουν για την ανάπτυξη ή την εφαρμογή του.

Η μη συμμόρφωση με τους ανωτέρω όρους θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη από τον διαχειριστή του δικτύου του αιτήματος επικαιροποίησης της άδειας πρόσβασης και σύνδεσης και, κατά συνέπεια, την ανάγκη επεξεργασίας και λήψης άδειας πρόσβασης και σύνδεσης για τη σύνδεση της υβριδικής εγκατάστασης παραγωγής με το δίκτυο. Η απόρριψη για τον λόγο αυτό της αίτησης επικαιροποίησης των αδειών πρόσβασης και σύνδεσης δεν συνεπάγεται την απώλεια των αδειών πρόσβασης και σύνδεσης που είχαν αρχικά χορηγηθεί.

4. Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης που απαρτίζουν την υβριδική εγκατάσταση παραγωγής πρέπει να διαθέτουν συντονισμένο σύστημα ελέγχου που να αποτρέπει την υπέρβαση της μέγιστης ικανότητας πρόσβασης που μπορεί να εκκενωθεί ανά πάσα στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του στοιχείου β) του προηγούμενου τμήματος.

5. Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που αποτελούν μέρος της υβριδικής εγκατάστασης και καλύπτονται από ειδικό ή πρόσθετο σύστημα αμοιβής πρέπει να διαθέτουν τον εξοπλισμό μέτρησης που επιτρέπει την κατάλληλη αμοιβή τους.

Τα ανωτέρω νοούνται με την επιφύλαξη των εκτιμήσεων που, για τους σκοπούς της αμοιβής, καθορίζονται στο βασιλικό διάταγμα 413/2014, της 6ης Ιουνίου.

6. Η αίτηση για την επικαιροποίηση των αδειών πρόσβασης και σύνδεσης για υβριδικές εγκαταστάσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου υπόκειται στη γενική διαδικασία για την απόκτηση νέων αδειών με τις ακόλουθες ιδιαιτερότητες:

α) Εφαρμόζονται οι προθεσμίες που προβλέπονται στη συνοπτική διαδικασία.

β) Το κριτήριο της χρονικής προτεραιότητας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται.

γ) Οι οικονομικές εγγυήσεις της νέας ενότητας που αναφέρεται στο κεφάλαιο VII μειώνονται κατά 50%.

δ) Η αξιολόγηση της αίτησης από τον διαχειριστή του δικτύου περιλαμβάνει αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην τρίτη ενότητα του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 28. Υβριδισμός εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς χορήγηση αδειών πρόσβασης και σύνδεσης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33.12 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου, μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις για άδειες πρόσβασης για υβριδικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που ενσωματώνουν διάφορες τεχνολογίες, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον μία από αυτές χρησιμοποιεί ανανεώσιμη πρωτογενή πηγή ενέργειας ή ενσωματώνει εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

2. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου τμήματος υπόκεινται στη γενική διαδικασία χορήγησης πρόσβασης, με τις ακόλουθες ιδιαιτερότητες:

α) Οι οικονομικές εγγυήσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο VII έχουν μείωση 50% για τις τεχνολογίες που συνεισφέρουν τη μικρότερη ισχύ σε ποσοστό.

β) Εάν υπάρχει σε εξέλιξη αίτηση πρόσβασης και σύνδεσης για την οποία δεν έχουν ακόμη ληφθεί οι αντίστοιχες άδειες, η αίτηση μπορεί να επικαιροποιηθεί. Για την εξέταση της χρονικής προτεραιότητας για τη χορήγηση των εν λόγω αδειών, η ημερομηνία είναι η ημερομηνία της αρχικής αίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση παραγωγής μπορεί να θεωρηθεί η ίδια, σύμφωνα με τις διατάξεις της δέκατης τέταρτης συμπληρωματικής διάταξης του βασιλικού διατάγματος 1955/2000, της 1ης Δεκεμβρίου.

3. Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που αποτελούν μέρος της υβριδικής εγκατάστασης και καλύπτονται από ειδικό ή πρόσθετο σύστημα αμοιβής πρέπει να διαθέτουν τον εξοπλισμό μέτρησης που επιτρέπει την κατάλληλη αμοιβή τους. Τα ανωτέρω νοούνται με την επιφύλαξη των εκτιμήσεων που καθορίζονται για τους σκοπούς της αμοιβής στο βασιλικό διάταγμα 413/2014, της 6ης Ιουνίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
Επίλυση συγκρούσεων και κυρώσεις
Άρθρο 29. Επίλυση συγκρούσεων πρόσβασης και σύνδεσης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 3 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου, η Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού επιλύει, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε από τα ενδιαφερόμενα μέρη, κάθε πιθανή σύγκρουση που μπορεί να προκύψει σε σχέση με την άδεια πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής, καθώς και τις αρνήσεις που εκδίδονται από τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς και τον διαχειριστή του συστήματος διανομής, υπό τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 5 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου, επιλύονται οι διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με την επεξεργασία, τη χορήγηση ή την άρνηση της άδειας σύνδεσης στις εγκαταστάσεις μεταφοράς ή διανομής:

α) Στην περίπτωση εγκαταστάσεων των οποίων η αδειοδότηση είναι αρμοδιότητα της Γενικής Κρατικής Διοίκησης, από την Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού.

β) Στην περίπτωση εγκαταστάσεων των οποίων η αδειοδότηση είναι αρμοδιότητα της Αυτόνομης Κοινότητας, επιλύονται από το αρμόδιο όργανο της αντίστοιχης Αυτόνομης Κοινότητας, μετά από έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Αγορών και Ανταγωνισμού.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου, η έκθεση που θα εκδώσει η Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου β) του προηγούμενου τμήματος, είναι δεσμευτική σε σχέση με τους οικονομικούς όρους και τους προσωρινούς όρους που σχετίζονται με τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των εγκαταστάσεων των ιδιοκτητών δικτύων που περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια του δικτύου μεταφοράς και στα επενδυτικά σχέδια των εταιρειών διανομής που εγκρίνονται από τη Γενική Κρατική Διοίκηση.

Άρθρο 30. Καθεστώς κυρώσεων.
Η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος βασιλικού διατάγματος μπορεί να τιμωρηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου Χ του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου.

Πρώτη πρόσθετη διάταξη. Συντονισμένα συστήματα ελέγχου για να διασφαλίζεται ότι δεν γίνεται υπέρβαση της χορηγηθείσας χωρητικότητας πρόσβασης. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των οποίων η συνολική εγκατεστημένη ισχύς υπερβαίνει τη δυναμικότητα πρόσβασης που χορηγείται στην άδεια πρόσβασής τους πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου, συντονισμένο για όλες τις μονάδες παραγωγής και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης που την απαρτίζουν, το οποίο εμποδίζει την ενεργό ισχύ που μπορεί να εγχέει στο δίκτυο να υπερβαίνει την εν λόγω δυναμικότητα πρόσβασης.

Δεύτερη πρόσθετη διάταξη. Υπολογισμός των προθεσμιών.
1. Όταν στο παρόν βασιλικό διάταγμα οι προθεσμίες αναφέρονται με ημέρες, νοείται ότι πρόκειται για εργάσιμες ημέρες, εξαιρουμένων των Σαββάτων, των Κυριακών και των αργιών που έχουν κηρυχθεί σε όλη την εθνική επικράτεια.

2. Οι προθεσμίες που εκφράζονται σε ημέρες υπολογίζονται από την επομένη της ημέρας κατά την οποία πραγματοποιείται η κοινοποίηση ή από την επομένη της ημέρας κατά την οποία θα έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί η εν λόγω κοινοποίηση, πράξη ή δήλωση.

3. Εάν η προθεσμία ορίζεται σε μήνες ή έτη, υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατά την οποία πραγματοποιείται η κοινοποίηση ή από την επομένη της ημέρας κατά την οποία θα έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί η κοινοποίηση.

4. Η προθεσμία λήγει την ημέρα κατά την οποία η κοινοποίηση έλαβε χώρα ή, κατά περίπτωση, θα έπρεπε να είχε λάβει χώρα κατά τον μήνα ή το έτος κατά το οποίο λήγει η προθεσμία. Εάν στον μήνα λήξης δεν υπάρχει ημέρα ισοδύναμη με την ημέρα έναρξης του υπολογισμού, η προθεσμία θεωρείται ότι λήγει την τελευταία ημέρα του μήνα.

5. Εάν η τελευταία ημέρα της περιόδου είναι μη εργάσιμη, θεωρείται ότι παρατείνεται μέχρι την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.

6. Για την τήρηση των προθεσμιών από τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής ή τους ιδιοκτήτες συστημάτων, λαμβάνεται υπόψη το ημερολόγιο εργάσιμων ημερών της αυτόνομης κοινότητας και του δήμου όπου έχει την έδρα του ο διαχειριστής συστήματος ή ο ιδιοκτήτης συστήματος.

Ομοίως, στην περίπτωση των προθεσμιών που πρέπει να τηρήσει ο αιτών για την έκδοση άδειας πρόσβασης και σύνδεσης, λαμβάνεται υπόψη το ημερολόγιο εργάσιμων ημερών της αυτόνομης κοινότητας και του δήμου όπου ο αιτών κατοικεί ή έχει την έδρα του.

7. Ωστόσο, σε όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται ρητά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζεται το άρθρο 30 του νόμου 39/2015, της 1ης Οκτωβρίου, σχετικά με την κοινή διοικητική διαδικασία της δημόσιας διοίκησης.

Τρίτη πρόσθετη διάταξη. Υβριδισμός βιομηχανικών μονάδων με συμπαραγωγή. Οι ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων συμπαραγωγής που συνδέονται με έναν καταναλωτή και οι οποίοι, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος βασιλικού διατάγματος, πωλούσαν το σύνολο της καθαρής ενέργειας που παρήγαγαν από τη μονάδα συμπαραγωγής, μπορούν να διατηρήσουν το εν λόγω καθεστώς και να εγκαταστήσουν μονάδες παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την πραγματοποίηση αυτοκατανάλωσης με τη νέα αυτή παραγωγή ή εγκαταστάσεις αποθήκευσης, εφόσον πραγματοποιούν άμεση μέτρηση των νέων εγκατεστημένων μονάδων παραγωγής και συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση και τη σύνδεση, τον υβριδισμό και την αυτοκατανάλωση και, κατά περίπτωση, με τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος 413/2014, της 6ης Ιουνίου.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της δεύτερης μεταβατικής διάταξης του βασιλικού διατάγματος 244/2019, της 5ης Απριλίου, οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής στις οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης συμπληρωματικής διάταξης του βασιλικού διατάγματος 900/2015, της 9ης Οκτωβρίου, έχει χορηγηθεί μοναδική διαμόρφωση μέτρησης και οι οποίες υβριδοποιούν τις εν λόγω εγκαταστάσεις με την ενσωμάτωση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές πρωτογενούς ενέργειας ή με την ενσωμάτωση εγκαταστάσεων αποθήκευσης, πρέπει να λάβουν απόφαση για την επικαιροποίηση της εν λόγω μοναδικής διαμόρφωσης μέτρησης. Για το σκοπό αυτό, οι ιδιοκτήτες των διαμορφώσεων μεμονωμένων μετρητών πρέπει να υποβάλουν στη Γενική Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Ορυχείων, εντός είκοσι τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος βασιλικού διατάγματος, αίτηση για την επικαιροποίηση της διαμόρφωσης μεμονωμένων μετρητών που ισχύει, παρέχοντας μαζί με την αίτηση τα ακόλουθα:

α) Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο για την ανάγνωση της κατανάλωσης, στο οποίο δηλώνεται ότι η προτεινόμενη διαμόρφωση της μέτρησης είναι κατάλληλη για τον προσδιορισμό των αναγκαίων μέτρων για την ορθή τιμολόγηση.

β) Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο ανάγνωσης του οριακού σημείου παραγωγής, στο οποίο δηλώνεται ότι η προτεινόμενη διαμόρφωση μέτρησης είναι κατάλληλη για τον προσδιορισμό των μετρήσεων που απαιτούνται για τον διακανονισμό και ότι η διαμόρφωση επιτρέπει την άμεση μέτρηση της νέας παραγωγής ή των εγκατεστημένων μονάδων αποθήκευσης.

γ) Πρόταση προθεσμίας για την προσαρμογή της εγκατάστασης στην προτεινόμενη μοναδική διαμόρφωση μέτρησης, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από τη χορήγηση της απόφασης.

Ο υπεύθυνος της Γενικής Διεύθυνσης Ενεργειακής Πολιτικής και Μεταλλείων εγκρίνει τη χρήση μιας διάταξης μέτρησης όταν διαπιστεύονται τα πιστοποιητικά των υπευθύνων για την ανάγνωση των οριακών σημείων κατανάλωσης και παραγωγής που δηλώνουν ότι η προτεινόμενη διάταξη μέτρησης είναι κατάλληλη για τον προσδιορισμό των αναγκαίων μετρήσεων.

Η απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ενεργειακής Πολιτικής και Μεταλλείων, η οποία, κατά περίπτωση, επιτρέπει τη χρήση μιας διαμόρφωσης μέτρησης, καθορίζει τη μέγιστη προθεσμία προσαρμογής της εγκατάστασης σε αυτήν.

Η περίοδος για την επίλυση και κοινοποίηση της άδειας χρήσης μιας μοναδικής διαμόρφωσης μέτρησης είναι έξι μήνες. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η αίτηση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η διοικητική διαδικασία έχει λήξει.

Τέταρτη πρόσθετη διάταξη. Ορισμός της εγκατεστημένης ισχύος των φωτοβολταϊκών ηλιακών εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος αμοιβής. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος αμοιβής, οι εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στην υποομάδα β.1.1 του άρθρου 2 του βασιλικού διατάγματος 413/2014, της 6ης Ιουνίου, υπόκεινται στον ορισμό της εγκατεστημένης ισχύος που ισχύει κατά τον χρόνο χορήγησης του εν λόγω καθεστώτος αμοιβής.

Πέμπτη πρόσθετη διάταξη. Εγγυήσεις σε εγκαταστάσεις ζήτησης σε σημεία τάσης υψηλότερα των 36 kV. Οι διατάξεις του άρθρου 25 εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις ζήτησης που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος βασιλικού διατάγματος, διαθέτουν άδειες πρόσβασης και σύνδεσης για δίκτυα με τάση υψηλότερη των 36 kV, αν και η προθεσμία καταβολής του 10% που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του εν λόγω άρθρου είναι η μεγαλύτερη από τις ακόλουθες: ένα έτος, υπολογιζόμενο από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας σύνδεσης, ή ένα έτος, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος βασιλικού διατάγματος.

Έκτη πρόσθετη διάταξη. Εφαρμογή των απαιτήσεων παρατηρησιμότητας και δυνατότητας ελέγχου σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Ανεξάρτητα από την αλλαγή του ορισμού της εγκατεστημένης δυναμικότητας που εισάγεται μέσω της τρίτης τελικής διάταξης, οι παραγωγοί οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος βασιλικού διατάγματος, θα έπρεπε να έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 και στη δωδέκατη πρόσθετη διάταξη του βασιλικού διατάγματος 413/2014, της 6ης Ιουνίου, σύμφωνα με τον ορισμό της εγκατεστημένης δυναμικότητας που ίσχυε πριν από την εν λόγω έναρξη ισχύος, εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τις εν λόγω υποχρεώσεις.

Πρώτη μεταβατική διάταξη. Υπάρχοντες συνομιλητές ενός κόμβου.
1. Οι συνομιλητές ενιαίου κόμβου που έχουν οριστεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος βασιλικού διατάγματος, δυνάμει των διατάξεων του παραρτήματος XV του βασιλικού διατάγματος 413/2014, της 6ης Ιουνίου, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους σε σχέση με τις διαδικασίες πρόσβασης και σύνδεσης που είχαν ξεκινήσει πριν από την εν λόγω έναρξη ισχύος.

2. Ο συνομιλητής του ενιαίου κόμβου υποχρεούται να αποστέλλει κάθε ανακοίνωση που λαμβάνει ή έχει λάβει προς τους αναφέροντες και τους ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εντός μέγιστης προθεσμίας πέντε ημερών από την παραλαβή της. Εάν η διαβίβαση εκκρεμούσε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος βασιλικού διατάγματος, η προαναφερθείσα προθεσμία αρχίζει να τρέχει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος βασιλικού διατάγματος.

3. Ομοίως, ο συνομιλητής του ενιαίου κόμβου συμμορφώνεται με τα αιτήματα για τη διαβίβαση εγγράφων ή ανακοινώσεων προς τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς ή τον ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς, ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία υποβάλλονται ή έχουν υποβληθεί από τους αιτούντες ή τους κατόχους αδειών εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εντός μέγιστης προθεσμίας πέντε ημερών από την παραλαβή τους. Εάν η αίτηση υποβλήθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος βασιλικού διατάγματος, η προαναφερθείσα προθεσμία αρχίζει να τρέχει από την εν λόγω έναρξη ισχύος.

4. Οι συγκρούσεις που προκύπτουν μεταξύ των αιτούντων πρόσβασης και των αιτούντων σύνδεσης όσον αφορά τις σχέσεις με τον συνομιλητή του ενιαίου κόμβου αντιμετωπίζονται ως σύγκρουση πρόσβασης.

5. Οι διατάξεις του τμήματος τέσσερα του παραρτήματος XV του βασιλικού διατάγματος 413/2014, της 6ης Ιουνίου, δεν εφαρμόζονται στις διαδικασίες πρόσβασης και σύνδεσης που αρχίζουν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος βασιλικού διατάγματος.

Δεύτερη μεταβατική διάταξη. Εγκαταστάσεις οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του βασιλικού διατάγματος, δεν διαθέτουν άδεια σύνδεσης.

1. Οι εγκαταστάσεις οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος βασιλικού διατάγματος, δεν διαθέτουν άδεια σύνδεσης αλλά έχουν ζητήσει ή λάβει άδεια πρόσβασης, πρέπει να ζητήσουν και να διεκπεραιώσουν την απόκτηση της εν λόγω άδειας σύνδεσης από τον ιδιοκτήτη του δικτύου όπου έχουν ζητήσει ή λάβει την άδεια πρόσβασης, και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5.2 του παρόντος βασιλικού διατάγματος.

2. Οι εγκαταστάσεις που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος βασιλικού διατάγματος, έχουν υποβάλει αίτηση για άδεια σύνδεσης αλλά δεν διαθέτουν άδεια πρόσβασης, συνεχίζουν να διεκπεραιώνουν την αίτηση για την εν λόγω άδεια σύνδεσης με τον ιδιοκτήτη του συστήματος όπου έχει υποβληθεί η αίτηση. Μετά την απόκτηση της άδειας σύνδεσης, κατά περίπτωση, οι εν λόγω εγκαταστάσεις υποβάλλουν αίτηση για την άδεια πρόσβασης από τον διαχειριστή του δικτύου όπου τους έχει χορηγηθεί η άδεια σύνδεσης.

3. Για τους σκοπούς της επεξεργασίας και της απόκτησης της άδειας σύνδεσης ή πρόσβασης στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα μεταβατική διάταξη, εφαρμόζονται η διαδικασία και οι προθεσμίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ, με τις ιδιαιτερότητες που απορρέουν από το γεγονός ότι απαιτείται μόνο η απόκτηση της άδειας σύνδεσης ή πρόσβασης, όπως ισχύει σε κάθε περίπτωση.

Τρίτη μεταβατική διάταξη. Αποδοχή αιτήσεων για άδειες πρόσβασης και σύνδεσης σε κόμβους δίκαιης μετάβασης.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος βασιλικού διατάγματος και έως ότου ο αρμόδιος του Υπουργείου Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικής Πρόκλησης ρυθμίσει και επιλυθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της εικοστής δεύτερης συμπληρωματικής διάταξης του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου, τις διαδικασίες για τη χορήγηση δυναμικότητας πρόσβασης σε καθέναν από τους κόμβους δίκαιης μετάβασης που αναφέρονται στο παράρτημα του βασιλικού διατάγματος-νόμου 23/2020, της 23ης Ιουνίου, οι αιτήσεις για τη χορήγηση δυναμικότητας πρόσβασης στους εν λόγω κόμβους δεν γίνονται δεκτές από τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς.

Ομοίως, η αρμόδια διοίκηση για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων δεν θα δέχεται αιτήσεις για την έκδοση απόφασης σχετικά με το αν η εγγύηση είναι επαρκώς συγκροτημένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος βασιλικού διατάγματος, σε σχέση με τις εγκαταστάσεις που πρόκειται να εκκενωθούν στους προαναφερόμενους κόμβους.

Μεταβατική διάταξη τέσσερα. Οικονομικές εγγυήσεις που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών πρόσβασης και σύνδεσης των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως ορίζεται στο άρθρο 23, προκειμένου να υποβληθεί αίτηση πρόσβασης και σύνδεσης στο δίκτυο μεταφοράς ή, κατά περίπτωση, στο δίκτυο διανομής, οι εγγυήσεις πρέπει να συσταθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος βασιλικού διατάγματος.

Σε καμία περίπτωση οι εγγυήσεις που έχουν συσταθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος βασιλικού διατάγματος δεν ισχύουν για τη διεκπεραίωση της άδειας πρόσβασης και σύνδεσης για νέα εγκατάσταση βάσει του παρόντος βασιλικού διατάγματος, ακόμη και αν οι εν λόγω εγγυήσεις υποβάλλουν προσθήκη ή οποιουδήποτε είδους τροποποίηση για την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παρόν βασιλικό διάταγμα.

Μεταβατική διάταξη πέντε. Φάκελοι ηλεκτρικής εγκατάστασης υπό επεξεργασία κατά την έναρξη ισχύος του βασιλικού διατάγματος.
Για τους σκοπούς της διοικητικής επεξεργασίας των αδειών που προβλέπονται στο άρθρο 53 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου, ο νέος ορισμός της εγκατεστημένης ισχύος που εισάγεται με την τελική διάταξη τρία ένα ισχύει για τις εγκαταστάσεις που, έχοντας ξεκινήσει την επεξεργασία τους, δεν έχουν ακόμη λάβει την οριστική άδεια λειτουργίας.

2. Γενικά, ο νέος ορισμός της εγκατεστημένης ισχύος εφαρμόζεται στις διαδικασίες αδειοδότησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος βασιλικού διατάγματος.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, προκειμένου να αποφευχθεί η ζημία που θα μπορούσε να προκληθεί στα εμπλεκόμενα μέρη από την επανεκκίνηση μιας νέας διαδικασίας, οι περιπτώσεις για τις οποίες η εφαρμογή του νέου κριτηρίου θα συνεπαγόταν αλλαγή της αρμόδιας διοίκησης για την επεξεργασία τους, συνεχίζουν την επεξεργασία τους στη διοίκηση στην οποία ξεκίνησαν την επεξεργασία τους έως ότου λάβουν την άδεια λειτουργίας και την εγγραφή στο διοικητικό μητρώο εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στην εγκατεστημένη ισχύ, σύμφωνα με τη δικογραφία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος βασιλικού διατάγματος, και υπό την προϋπόθεση ότι εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος βασιλικού διατάγματος δεν κοινοποιείται στην εν λόγω διοίκηση η εγκατάλειψη της διαδικασίας που κινήθηκε.

Έκτη μεταβατική διάταξη. Διαδικτυακές πλατφόρμες που θα αναπτυχθούν από τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής.
1. Η προθεσμία για την ανάπτυξη και τη θέση σε λειτουργία των λειτουργιών των διαδικτυακών πλατφορμών που αναφέρονται στο άρθρο 5.3 του παρόντος βασιλικού διατάγματος είναι τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος βασιλικού διατάγματος.

2. Η προθεσμία για την ανάπτυξη και τη λειτουργία των λειτουργιών των διαδικτυακών πλατφορμών που αναφέρονται στο άρθρο 5.4 του παρόντος βασιλικού διατάγματος, καθώς και οι λεπτομέρειες του περιεχομένου τους και η συχνότητα με την οποία πρέπει να ενημερώνονται οι πληροφορίες, είναι αυτές που καθορίζονται από την Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού στην εγκύκλιο που θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33.11 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου.

Έβδομη μεταβατική διάταξη. Προσαρμογή του μητρώου εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο νέο ορισμό της εγκατεστημένης ισχύος των ηλιακών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που θεσπίζεται στην τρίτη τελική διάταξη του παρόντος βασιλικού διατάγματος.
Οι αρμόδιοι φορείς για την καταχώριση των εγκαταστάσεων στο μητρώο εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διαθέτουν προθεσμία δώδεκα μηνών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος βασιλικού διατάγματος, για να προσαρμόσουν το περιεχόμενό τους στο νέο ορισμό της εγκατεστημένης ισχύος των φωτοβολταϊκών ηλιακών εγκαταστάσεων, που θεσπίζεται δυνάμει της τρίτης τελικής διάταξης του παρόντος βασιλικού διατάγματος.

Όγδοη μεταβατική διάταξη. Μη αποδοχή των αιτήσεων μέχρι τη δημοσίευση των δυνατοτήτων πρόσβασης με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που ενέκρινε η Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού.

Μέχρι τη δημοσίευση στις πλατφόρμες που αναφέρονται στο άρθρο 5.4 των πληροφοριών σχετικά με τις τιμές της διαθέσιμης χωρητικότητας πρόσβασης σύμφωνα με τα νέα κριτήρια για την αξιολόγηση της εν λόγω χωρητικότητας που εγκρίθηκαν με την εγκύκλιο που αναφέρεται στο άρθρο 33.11 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου, και σύμφωνα με τις λεπτομερείς προδιαγραφές που, κατά περίπτωση, είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας και των όρων πρόσβασης και σύνδεσης που θεσπίζονται με την εν λόγω εγκύκλιο, οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου δεν δέχονται νέες αιτήσεις πρόσβασης και σύνδεσης που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος βασιλικού διατάγματος.

Τα ανωτέρω νοούνται με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης διενέργειας διαγωνισμών στους κόμβους όπου αυτό είναι δυνατό σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου V.

Μοναδική διάταξη κατάργησης. Κατάργηση κανονισμών. Καταργείται κάθε ισότιμη ή κατώτερη διάταξη που αντιτίθεται στις διατάξεις του παρόντος βασιλικού διατάγματος, και ιδίως:

α) τα άρθρα 53, 54, 57, 59-δις, 62, 66 και 66-δις, του βασιλικού διατάγματος 1955/2000, της 1ης Δεκεμβρίου, το οποίο ρυθμίζει τις δραστηριότητες μεταφοράς, διανομής, εμπορίας, προμήθειας και τις διαδικασίες αδειοδότησης των εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας.

β) τα άρθρα 4.2 και 5 του βασιλικού διατάγματος 1699/2011, της 18ης Νοεμβρίου, το οποίο ρυθμίζει τη σύνδεση στο δίκτυο των μικρών εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρώτη τελική διάταξη. Εφαρμογή του άρθρου 33 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου, για τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος βασιλικού διατάγματος, οι διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου 24/2013, της 26ης Δεκεμβρίου, και οι κανονισμοί εφαρμογής του εφαρμόζονται πλήρως, σύμφωνα με τις διατάξεις της ενδέκατης μεταβατικής διάταξης του ίδιου νόμου.

Δεύτερη τελική διάταξη. Τροποποίηση του βασιλικού διατάγματος 1955/2000, της 1ης Δεκεμβρίου, το οποίο ρυθμίζει τις δραστηριότητες μεταφοράς, διανομής, εμπορίας, προμήθειας και τις διαδικασίες αδειοδότησης των εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας.
Το βασιλικό διάταγμα 1955/2000, της 1ης Δεκεμβρίου, το οποίο ρυθμίζει τις δραστηριότητες μεταφοράς, διανομής, εμπορίας, προμήθειας και τις διαδικασίες αδειοδότησης των εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας, τροποποιείται ως εξής:

Ένα. Στο άρθρο 123 εισάγεται νέα παράγραφος 2 με την ακόλουθη διατύπωση:

"2. Στην περίπτωση γραμμών που εκτελούν λειτουργίες εκκένωσης για εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χορηγηθεί προηγούμενη διοικητική άδεια για τις υποδομές εκκένωσης μιας εγκατάστασης παραγωγής χωρίς την προηγούμενη προσκόμιση εγγράφου, υπογεγραμμένου από όλους τους κατόχους αδειών εγκαταστάσεων με άδειες πρόσβασης και σύνδεσης που έχουν χορηγηθεί στη θέση της γραμμής που φθάνει στον υποσταθμό του δικτύου μεταφοράς ή διανομής, ανάλογα με την περίπτωση, το οποίο πιστοποιεί την ύπαρξη δεσμευτικής συμφωνίας για τα μέρη σε σχέση με την από κοινού χρήση των υποδομών εκκένωσης. Για τους σκοπούς αυτούς, το προαναφερθέν έγγραφο μπορεί να προσκομιστεί κατά την υποβολή της αίτησης που αναφέρεται στο προηγούμενο τμήμα ή οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την απόκτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας".

Δύο. Διαγράφεται η τρίτη παράγραφος του πέμπτου τμήματος της δέκατης τέταρτης συμπληρωματικής διάταξης, η οποία έχει ως εξής:

"5. Σε καμία περίπτωση η επικαιροποίηση των αδειών πρόσβασης και σύνδεσης για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο τμήμα δεν συνεπάγεται την τροποποίηση της ημερομηνίας χορήγησης των εν λόγω αδειών, η οποία εξακολουθεί να είναι η ίδια με την ημερομηνία χορήγησης της άδειας.

Ομοίως, σε καμία περίπτωση η επικαιροποίηση μιας αίτησης πρόσβασης και σύνδεσης για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο τμήμα δεν συνεπάγεται την τροποποίηση της ημερομηνίας κατά την οποία η αίτηση θεωρείται ότι έχει υποβληθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται σχετικά στη διαδικασία που διέπει τη χορήγηση των αδειών πρόσβασης και σύνδεσης".

Τρία. Η δέκατη τέταρτη πρόσθετη διάταξη τροποποιείται με την εισαγωγή ενός νέου έκτου τμήματος, με την ακόλουθη διατύπωση:

"6. Προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι άδειες πρόσβασης και σύνδεσης που ζητήθηκαν ή/και χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος τέσσερα, ο αιτών ή, κατά περίπτωση, ο κάτοχος των αδειών πρόσβασης και σύνδεσης γνωστοποιεί στον διαχειριστή του συστήματος την πρόθεσή του να επικαιροποιήσει την υπό επεξεργασία αίτηση πρόσβασης και σύνδεσης ή, κατά περίπτωση, τις χορηγηθείσες άδειες πρόσβασης και σύνδεσης.

Λαμβάνοντας υπόψη την εν λόγω κοινοποίηση και την προσκομισθείσα τεκμηρίωση, ο διαχειριστής του συστήματος αποφασίζει εάν θεωρεί ότι η αίτηση ή, κατά περίπτωση, οι χορηγηθείσες άδειες πρόσβασης και σύνδεσης πρέπει να επικαιροποιηθούν, καθώς θεωρεί ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις επιτρέπουν στην εγκατάσταση να συνεχίσει να θεωρείται η ίδια με εκείνη για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση ή έχει χορηγηθεί η άδεια πρόσβασης και σύνδεσης.

Η επικαιροποίηση εξαρτάται, σε κάθε περίπτωση, από την αντικατάσταση της αρχικά προσκομισθείσας οικονομικής εγγύησης από δεύτερη εγγύηση που περιλαμβάνει τους νέους όρους.

Για το σκοπό αυτό, αφού ο διαχειριστής δικτύου προβεί σε δήλωση σχετικά με το αν η εγκατάσταση εξακολουθεί να είναι η ίδια για τους σκοπούς των αδειών πρόσβασης και σύνδεσης, ο αιτών ή, κατά περίπτωση, ο κάτοχος των εν λόγω αδειών επικοινωνεί με τον φορέα που είναι αρμόδιος για την αδειοδότηση της εγκατάστασης για να ζητήσει την άδεια αντικατάστασης της κατατεθείσας εγγύησης και, σε περίπτωση θετικής απάντησης, να την αποστείλει στο Γενικό Θεματοφυλάκιο.

Μετά την κατάθεση της νέας εγγύησης, πρέπει να προσκομιστεί στον αρμόδιο φορέα για την έγκριση της εγκατάστασης απόδειξη που πιστοποιεί τη σύστασή της. Η προσκόμιση της εν λόγω απόδειξης αποτελεί βασική προϋπόθεση για να ζητηθεί από τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς ή, κατά περίπτωση, από τον διαχειριστή του συστήματος διανομής να επικαιροποιήσει τις άδειες πρόσβασης και σύνδεσης. Για το σκοπό αυτό, ο φορέας που είναι αρμόδιος για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης αποστέλλει στον αιτούντα επιβεβαίωση της επαρκούς παροχής της εγγύησης.

Για τους ανωτέρω σκοπούς, η προσκόμιση στον αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης φορέα της απόδειξης που πιστοποιεί την κατάθεση της εγγύησης συνοδεύεται από ρητό αίτημα προς τον εν λόγω φορέα να εκδώσει απόφαση σχετικά με την ορθή κατάθεση της εγγύησης, προκειμένου να είναι σε θέση να προσκομίσει την εν λόγω επιβεβαίωση στον αρμόδιο διαχειριστή του συστήματος, ώστε ο τελευταίος να αποδεχθεί την επικαιροποίηση των αδειών. Εάν η αίτηση ή το αποδεικτικό κατάθεσης της εγγύησης που τη συνοδεύει δεν είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς, ο αρμόδιος για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης φορέας απαιτεί από τον ενδιαφερόμενο να διορθώσει την κατάσταση. Για τους σκοπούς αυτούς, ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία έγινε η διόρθωση.

Τέσσερα. Στο τέλος του πρώτου τμήματος του παραρτήματος ΙΙ προστίθεται νέα παράγραφος, η οποία έχει ως εξής:

"Για τους σκοπούς αυτούς, οι τροποποιήσεις της γεωγραφικής θέσης της εγκατάστασης που πραγματοποιούνται σε διάστημα μικρότερο των δέκα ετών εξετάζονται σωρευτικά και, ως εκ τούτου, αναλύεται η απόσταση μεταξύ των γεωμετρικών κέντρων της νέας αίτησης σε σχέση με την παλαιότερη αίτηση που υποβλήθηκε εντός της αναφερόμενης περιόδου."

Τρίτη τελική διάταξη. Τροποποίηση του βασιλικού διατάγματος 413/2014, της 6ης Ιουνίου, το οποίο ρυθμίζει τη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπαραγωγή και απόβλητα.
Το βασιλικό διάταγμα 413/2014, της 6ης Ιουνίου, που ρυθμίζει τη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπαραγωγή και απόβλητα, τροποποιείται ως εξής:

Ένα. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής:

"Στην περίπτωση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, η εγκατεστημένη ισχύς είναι η χαμηλότερη από τις δύο ακόλουθες τιμές:

α) το άθροισμα της μέγιστης μοναδιαίας ισχύος των φωτοβολταϊκών μονάδων που απαρτίζουν την εν λόγω εγκατάσταση, μετρούμενη υπό κανονικές συνθήκες σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο UNE.

β) τη μέγιστη ισχύ του μετατροπέα ή, κατά περίπτωση, το άθροισμα της ισχύος των μετατροπέων που απαρτίζουν την εγκατάσταση.

Δύο. Το άρθρο 4 τροποποιείται, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

"Άρθρο 4. Υβριδικές εγκαταστάσεις.

1. Το ειδικό σύστημα αμοιβών που ρυθμίζεται στο παρόν βασιλικό διάταγμα εφαρμόζεται μόνο σε υβριδικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε έναν από τους ακόλουθους τύπους:

α) Υβριδισμός τύπου 1: η εγκατάσταση που ενσωματώνει δύο ή περισσότερα από τα κύρια καύσιμα που αναφέρονται για τις ομάδες β.6, β.8 και τα μαύρα υγρά της ομάδας γ.2 και τα οποία, στο σύνολό τους, αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 90 % της χρησιμοποιούμενης πρωτογενούς ενέργειας, μετρούμενη με βάση την κατώτερη θερμογόνο δύναμή τους σε ετήσια βάση.

β) Υβριδισμός τύπου 2: εγκατάσταση της υποομάδας β.1.2 που ενσωματώνει επιπλέον ένα ή περισσότερα από τα κύρια καύσιμα που αναφέρονται για τις ομάδες β.6, β.7 και β.8.

γ) Υβριδισμός τύπου 3: εγκατάσταση που δικαιούται να λάβει το ειδικό σύστημα αμοιβής και η οποία ενσωματώνει τεχνολογία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από αυτές που ορίζονται στις ομάδες και υποομάδες της κατηγορίας β) του άρθρου 2. Οι εγκαταστάσεις των οποίων τα χαρακτηριστικά σημαίνουν ότι μπορούν να θεωρηθούν ως υβριδισμός τύπου 1 ή τύπου 2 δεν θα θεωρούνται υβριδισμός τύπου 3.

2. Στην περίπτωση υβριδισμού τύπου 1, η καταχώρηση στο μητρώο του ειδικού συστήματος αμοιβής και στο μητρώο των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται στην ομάδα του καυσίμου με την πλειονότητα, με λεπτομερή αναφορά των υπόλοιπων χρησιμοποιούμενων καυσίμων, αναφέροντας τις αντίστοιχες ομάδες και το ποσοστό συμμετοχής καθεμιάς από αυτές σε όρους χρησιμοποιούμενης πρωτογενούς ενέργειας.

Στην περίπτωση υβριδισμού τύπου 2, η καταχώριση γίνεται στην υποομάδα β.1.2, όπου αναφέρονται λεπτομερώς τα υπόλοιπα χρησιμοποιούμενα καύσιμα, αναφέροντας τις αντίστοιχες ομάδες ή υποομάδες και το ποσοστό συμμετοχής καθεμιάς από αυτές ως προς τη χρησιμοποιούμενη πρωτογενή ενέργεια.

Στην περίπτωση υβριδισμού τύπου 3, η καταχώρηση στο μητρώο του ειδικού συστήματος αμοιβής γίνεται χωριστά, αντικατοπτρίζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε τεχνολογίας. Εάν η ενσωματωμένη τεχνολογία δεν δικαιούται να λάβει το συγκεκριμένο σύστημα αμοιβής, λαμβάνει την αμοιβή που της αντιστοιχεί για τη συμμετοχή της στην αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή, κατά περίπτωση, οποιοδήποτε άλλο οικονομικό σύστημα που μπορεί να θεσπιστεί.

3. Ο υβριδισμός μεταξύ των ομάδων που ορίζονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνο εάν ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης τηρεί επαρκή αρχεία τεκμηρίωσης που επιτρέπουν τον αξιόπιστο και αδιαμφισβήτητο προσδιορισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που αποδίδεται σε καθένα από τα καύσιμα και τις τεχνολογίες των συγκεκριμένων ομάδων.

Για το σκοπό αυτό, στην περίπτωση των υβριδικών εγκαταστάσεων τύπου 3, πρέπει να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό μέτρησης για τον προσδιορισμό της ισχύος που παράγεται από καθεμία από αυτές, ώστε να είναι δυνατή η κατάλληλη αμοιβή των οικονομικών καθεστώτων που εφαρμόζονται σε αυτές.

4. Σε περίπτωση που κάποιο από τα καύσιμα ή τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στον υβριδισμό προστεθεί ή καταργηθεί σε σχέση με αυτά που περιλαμβάνονται στο μητρώο του ειδικού καθεστώτος αποζημίωσης και στο μητρώο των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης οφείλει να ενημερώσει τον αρμόδιο φορέα για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης, για τους σκοπούς του μητρώου των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τον αρμόδιο φορέα διακανονισμού και τη Γενική Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Ορυχείων, για τους σκοπούς του μητρώου του ειδικού καθεστώτος αποζημίωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία κοινοποίησης που ορίζεται στο άρθρο 51. Επισυνάπτεται αιτιολόγηση της προέλευσης των καυσίμων που δεν περιλαμβάνονται αρχικά στο μητρώο και των χαρακτηριστικών τους, καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε καυσίμου ή τεχνολογίας σε κάθε μία από τις ομάδες.

5. Οι υβριδικές εγκαταστάσεις τύπου 1 και τύπου 2 και εκείνες που χρησιμοποιούν περισσότερα από ένα κύρια καύσιμα που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο υποβάλλουν στον αρμόδιο για τον διακανονισμό φορέα, πριν από τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, δήλωση ευθύνης, η οποία περιλαμβάνει τα ποσοστά συμμετοχής κάθε καυσίμου ή/και τεχνολογίας σε καθεμία από τις ομάδες και υποομάδες, αναφέροντας την ετήσια ποσότητα που χρησιμοποιείται σε τόνους ετησίως, την κατώτερη θερμογόνο δύναμή του εκφρασμένη σε kcal/kg, την κατανάλωση που σχετίζεται με κάθε καύσιμο, τις αποδόσεις μετατροπής της θερμικής ενέργειας του καυσίμου σε ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και μια έκθεση αιτιολόγησης που πιστοποιεί την ποσότητα και την προέλευση των διαφόρων πρωτογενών καυσίμων που χρησιμοποιούνται. "

Τρία. Παρεμβάλλεται νέα παράγραφος μεταξύ του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου γ) του άρθρου 7, με την ακόλουθη διατύπωση:

"Για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι υβριδικές εγκαταστάσεις παραγωγής υποβάλλουν τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται με τον διαχειριστή του συστήματος σε πραγματικό χρόνο για την εγκατάσταση στο σύνολό της και τις αναλυτικές πληροφορίες για κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που ανήκει στην εν λόγω εγκατάσταση, καθώς και, κατά περίπτωση, για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης."

Τέσσερα. Το άρθρο 25 τροποποιείται και έχει ως εξής:

"Άρθρο 25. Αμοιβή για υβριδικές εγκαταστάσεις.

1. Οι υβριδικές εγκαταστάσεις τύπου 1 και τύπου 2 που ρυθμίζονται στο άρθρο 4, οι οποίες αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι ειδικού συστήματος αμοιβών, έχουν τα ακόλουθα ειδικά χαρακτηριστικά:

α) Το ετήσιο εισόδημα από αμοιβές επενδύσεων υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραμέτρους και τα κριτήρια αμοιβών που εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τουρισμού, μετά από συμφωνία της Κυβερνητικής Εντεταλμένης Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων.

β) Το ετήσιο εισόδημα από το λειτουργικό αντάλλαγμα που εφαρμόζεται στην ηλεκτρική ενέργεια που πωλείται στην αγορά παραγωγής σε οποιαδήποτε από τις μορφές συμβολαίου της καθορίζεται ανάλογα με το ποσοστό της πρωτογενούς ενέργειας που παρέχεται μέσω καθεμιάς από τις τεχνολογίες ή/και τα καύσιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος IX.

2. Στην περίπτωση των υβριδικών εγκαταστάσεων τύπου 1 και 2 και εκείνων που χρησιμοποιούν περισσότερα από ένα κύρια καύσιμα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 4, οι διακανονισμοί γίνονται με βάση τον διακανονισμό κλεισίματος του τρέχοντος έτους. Για τον σκοπό αυτό, λαμβάνονται τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τον αρμόδιο για τον διακανονισμό φορέα σχετικά με τα ποσοστά των καυσίμων που χρησιμοποιούνται από την εγκατάσταση. Μετά την παραλαβή της τεκμηρίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 4.5, ο διακανονισμός γίνεται με βάση τα ποσοστά που χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά.

3. Σε περίπτωση που η τεκμηρίωση που προβλέπεται στο άρθρο 4.5 δεν επαρκεί για τον αξιόπιστο και αδιαμφισβήτητο προσδιορισμό του ποσοστού της πρωτογενούς ενέργειας που παρασχέθηκε κατά το προηγούμενο έτος από κάθε καύσιμο, ο διακανονισμός βασίζεται στις χαμηλότερες παραμέτρους αμοιβής μεταξύ εκείνων που αντιστοιχούν στα διάφορα χρησιμοποιούμενα καύσιμα ή τεχνολογίες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 33.

4. Οι υβριδικές εγκαταστάσεις τύπου 3 που ρυθμίζονται στο άρθρο 4 και οι οποίες αναγνωρίζονται ως έχουσες δικαίωμα λήψης ειδικού συστήματος αμοιβής έχουν τα ακόλουθα ειδικά χαρακτηριστικά:

α) Το εισόδημα από την πληρωμή για την επένδυση υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την ισχύ κάθε μονάδας πληρωμής και την πληρωμή για την επένδυση που συνδέεται με κάθε μία από αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

β) Τα έσοδα από την πληρωμή για τη λειτουργία υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη την ενέργεια που πωλείται στην αγορά παραγωγής από κάθε μονάδα χρέωσης και την πληρωμή για τη λειτουργία που συνδέεται με κάθε μία από αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Πέντε. Μεταξύ της τρίτης και της τέταρτης παραγράφου της δωδέκατης πρόσθετης διάταξης παρεμβάλλεται νέα παράγραφος με την ακόλουθη διατύπωση:

"Για τους σκοπούς των διατάξεων της παρούσας διάταξης, οι υβριδικές εγκαταστάσεις παραγωγής υποβάλλουν τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται με τον διαχειριστή του συστήματος σε πραγματικό χρόνο για το σύνολο της εγκατάστασης και τις αναλυτικές πληροφορίες για κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που ανήκει στην εν λόγω εγκατάσταση, καθώς και, κατά περίπτωση, για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης."

Τέταρτη τελική διάταξη. Τροποποίηση του βασιλικού διατάγματος 738/2015, της 31ης Ιουλίου, το οποίο ρυθμίζει τη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαδικασία κατανομής στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας των μη ηπειρωτικών περιοχών.

Η παράγραφος γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 τροποποιείται ως εξής:

"γ) Αφού γίνουν τα παραπάνω, ο διαχειριστής του συστήματος διακανονίζει το υπόλοιπο εισόδημα μεταξύ των εγκαταστάσεων παραγωγής που διαθέτουν σύστημα πρόσθετης ή ειδικής αμοιβής που αναγνωρίζεται κατ' αναλογία της παραγόμενης ισχύος τους, η οποία μετράται στις ράβδους τροφοδότησης των σταθμών παραγωγής, με τον περιορισμό του εισοδήματος που αντιστοιχεί στα στοιχεία των παραγράφων α) και γ) του άρθρου 7.1 ή, κατά περίπτωση, των παραγράφων α) και γ) της πρόσθετης διάταξης δέκα.1 για τις εγκαταστάσεις με σύστημα ειδικής αμοιβής."

Πέμπτη τελική διάταξη. Τροποποίηση του βασιλικού διατάγματος 647/2020, της 7ης Ιουλίου, το οποίο ρυθμίζει τις πτυχές που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των κωδικών δικτύου για τη σύνδεση ορισμένων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Ο τίτλος και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 της πρώτης μεταβατικής διάταξης του βασιλικού διατάγματος 647/2020, της 7ης Ιουλίου, το οποίο ρυθμίζει πτυχές που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των κωδίκων δικτύου για τη σύνδεση ορισμένων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τροποποιείται ως εξής:

"Πρώτη μεταβατική διάταξη. Μεταβατική χορήγηση περιορισμένων επιχειρησιακών κοινοποιήσεων μέχρι τη διαπίστευση των τεχνικών απαιτήσεων.

1. Οι ιδιοκτήτες των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των εγκαταστάσεων ζήτησης στις οποίες εφαρμόζονται ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/631 της 14ης Απριλίου 2016 και ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1388 της 17ης Αυγούστου 2016, καθώς και οι ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται στα ηλεκτρικά συστήματα των μη ηπειρωτικών περιοχών, έχουν προθεσμία είκοσι τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του κανόνα που καθορίζει τις απαιτήσεις που απορρέουν από τους εν λόγω κανονισμούς, κατά τη διάρκεια του οποίου οι διαχειριστές του δικτύου μπορούν να εκδίδουν περιορισμένες λειτουργικές γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα τους επιτρέπουν να εγγράφουν οριστικά τις εγκαταστάσεις στο διοικητικό μητρώο εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή, κατά περίπτωση, στο μητρώο εγκαταστάσεων αυτοκατανάλωσης, έως ότου είναι σε θέση να παράσχουν στον οικείο διαχειριστή του δικτύου την απαραίτητη τεκμηρίωση που πιστοποιεί τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ισχύουν για αυτές σε κάθε περίπτωση. Ειδικότερα, στην περίπτωση εγκαταστάσεων στις οποίες εφαρμόζονται οι προαναφερόμενοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, η τεκμηρίωση που πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου IV των προαναφερόμενων κανονισμών.

Μετά από πρόταση των διαχειριστών του δικτύου, η προαναφερθείσα περίοδος μπορεί να παραταθεί, πριν από τη λήξη της, με απόφαση του Υπουργού Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικής Πρόκλησης.

Έκτη τελική διάταξη. Τίτλος αρμοδιότητας.
Το παρόν βασιλικό διάταγμα εκδίδεται υπό την προστασία των διατάξεων του άρθρου 149.1.13 και 25 του ισπανικού Συντάγματος, το οποίο αποδίδει στο κράτος την αποκλειστική αρμοδιότητα να καθορίζει τις βάσεις και τον συντονισμό του γενικού σχεδιασμού της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και τις βάσεις του μεταλλευτικού και ενεργειακού καθεστώτος, αντίστοιχα.

Έβδομη τελική διάταξη. Ρυθμιστική ενδυνάμωση.
Ο επικεφαλής του Υπουργείου Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικής Πρόκλησης εξουσιοδοτείται να θεσπίσει όσες διατάξεις είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη και εφαρμογή του παρόντος βασιλικού διατάγματος.

Όγδοη τελική διάταξη. Έναρξη ισχύος.
Το παρόν βασιλικό διάταγμα τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Δόθηκε στη Μαδρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020.

FELIPE R.

Τέταρτος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικής Πρόκλησης,

TERESA RIBERA RODRÍGUEZ

You are welcome to send an email

Sign up

What distinguishes us